Ukončené projekty

Filtr

Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

Základní informace o projektu Předmětem projektu bylo omezení výskytu vybraných invazních druhů rostlin, a to:bolševník velkolepý všechna druhy křídlatek (sachalinská, japonská, česká (kříženec) netýkavka žláznatá (na...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Podpora vybraných služeb sociální prevence II

 Základní informace o projektu Financování: Operační program Zaměstnanost, prioritní osa 3.2 Sociální začleňování a boj s chudobouDélka projektu: 38 měsíců (1. 9. 2019 - 31. 10. 2022)Doba podpory sociálních služeb: 09/2019 –...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě

  Cíl projektuRekonstrukce střechy Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, která byla poškozena při větrné kalamitě na podzim roku 2017. ​Cílová skupina projektuDotační program nemá vymezenu cílovou skupinu; program...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

CROSS-DATA

   Celý název projektu: CROSS-DATA - přeshraniční datový management pro územní plánování (česko-saský informační systém územního plánování) Ko-financování z EU: Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Nestůj a pojď II.

  Karlovarský kraj realizuje, spolu se svými partnery – Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech, Asociací nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje a Krajskou...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Cerdee

CERDEE „CERDEE-Ceramics: Documenting and disposing, educating and encouraging,experiencing and exploiting“ /“CERDEE-Keramika: její dokumentace a využití, vzdělávání a podpora, zkušenosti a jejich využití“ Popis projektu: Projekt...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Predikce trhu práce (Kompas)

  PREDIKCE TRHU PRÁCE (KOMPAS) Projekt Predikce trhu práce (Kompas) je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OP Zaměstnanost pod reg.č.

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Smart Akcelerátor (1.část)

Smart Akcelerátor (1. kolo) Karlovarský kraj od 1. února 2016 realizuje projekt Smart Akcelerátor (1. kolo) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Letiště Karlovy Vary

„Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa – 2. část“ Výstavba nové odbavovací budovy v podobě trupu letadla  Autor architektonického návrhu: Ing.arch.Petr Parolek, Ph.D. FA PAROLLI, s.r.o.

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu

  Základní informace o projektu
Program: Operační program Životní prostředí
Prioritní osa: 05.5 Energetické úspory
Specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Rozšíření kapacity krajské knihovny Karlovy Vary

  Název projektu:„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ Registrační číslo projektu:  CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 25.

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Dopravní terminál Cheb

Město Cheb zajistilo vypracování studie na využití území pro Dopravní terminál Cheb. V prosinci 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí.

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Dopravní terminál Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně zajistilo vydání územního rozhodnutí na akci stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně. Byla zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby.

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Dopravní terminál Sokolov

Dopravní terminál Sokolov se skládá z vlastního autobusového nádraží, parkoviště pro 98 osobních vozidel, úpravy příjezdové a odjezdové komunikace a ozelenění.

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši

 ​Název projektu: „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši“ Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285Výzva č. 7: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově

 Název projektu: "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284 Výzva č. 7: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné

 Název projektu: „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283Výzva č. 7: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Podpora vybraných služeb sociální prevence

  Bližší informace o projektu, realizaci jednotlivých aktivit, aktualitách a plánovaných akcích naleznete na webových stránkách věnovaným projektům Karlovarského kraje v oblasti rozvoje sociálních služeb.Základní informace o...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

WORKING4TALENT

    Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje, byla od ledna 2012 partnerem mezinárodního projektu „Lidský kapitál a inovace“ (akronym Working4Talent), který je financován z Operačního...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

CluStrat - Posílení inovací

      Karlovarský kraj, jako přidružený partner, a Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace se od října 2011 společně s dalšími 18 partnery ze středoevropských zemí zapojily do mezinárodního...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Odborníci v odborném vzdělávání a přípravě

Program Leonardo da Vinci, VETPRO - MobilityNázev projektu: "Odborníci v odborném vzdělávání a přípravě"Realizátor projektu: Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace (Závodní 94,...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

CLARA II

     CLARA II   Popis projektu: Základní myšlenka projektu vyplynula z pozitivních zkušeností kooperačních partnerů z realizace projektu CLARA@eu v letech 2004-2006[1].

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty