Domů Témata Unesco Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří

Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří

Výbor světového dědictví rozhodl 6. 7. 2019 na svém zasedání v Baku o zapsání statku na Seznam světového dědictví UNESCO.
 
Výjimečný hornický kulturní region Krušnohoří vznikal na české i saské straně Krušných hor od 12. do 20. století v důsledku těžby a zpracování kovů. Významné jednotlivé kulturní památky montánního, těžního a zpracovatelského charakteru, včetně několika jader historických horních měst (Jáchymov, Krupka a Horní Blatná) tvoří tematicky ucelené spektrum dokladů rozvoje rudného dolování světového významu a jeho vlivu na krajinu. Bohatá krajina českého Krušnohoří obsahuje jedinečné historické štoly. V jejich širším prostředí jsou dochované povrchové vodohospodářské stavby i reliktně dochovaná krajina nesoucí dodnes stopy těžební činnosti.
 
V roce 1998 vznikla na saské straně myšlenka nominovat vybrané hornické památky k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zpracováním příslušné dokumentace byla pověřena Technická universita ve Freibergu, která spolupracuje s Ústeckým a Karlovarským krajem.
 
Na české straně je zapsáno 5 komponent – části památkových zón "Hornická kulturní krajina Jáchymov", "Hornická kulturní krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná", "Hornická kulturní krajina Krupka", vrch Mědník a objekt národní kulturní památky Rudá věž smrti u Ostrova. Přidruženým objektem je vápenka v Háji u Loučné pod Klínovcem.
 
Na německé straně je zapsáno více než 500 objektů zahrnujících jak jednotlivé památky či soubory staveb, tak i celé hornické krajiny.
 
  • Zápis na národní Indikativní seznam: 2012
  • Zpracování nominační dokumentace: 2012 – 2013, znovu v letech 2016 – 2017
  • Předložení nominační dokumentace Centru světového dědictví v Paříži: leden 2014, znovu: leden 2018
  • Zápis na Seznam světového dědictví UNESCO: 6. 7. 2019

 

 
 
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Vodičková
Datum aktualizace 21. 9. 2022 - 09:31