Domů Témata Cestovní Ruch A Lázeňství Statistiky V Oblasti Cestovního Ruchu

Statistiky v oblasti cestovního ruchu

Cestovní ruch a lázeňství má z ekonomického hlediska pro Karlovarský kraj významný multiplikační efekt. Značným způsobem ovlivňují rozvoj regionu, pomáhají tvořit hrubý domácí produkt a jsou zdrojem zaměstnanosti místních obyvatel.

Cestovní ruch se v Česku v roce 2020 kvůli pandemii koronaviru stal jedním z nejvíce zasažených sektorů hospodářství.
Význam cestovního ruchu pro hospodářství na úrovni krajů lze vyjádřit i podílem na celkovém objemu hrubé přidané hodnoty za všechna odvětví, vždy přímo v daném regionu. Nejvyšší hodnoty vykazuje Karlovarský kraj dlouhodobě. V roce 2020 cestovní ruch tvořil 2,8 % regionální hrubé přidané hodnoty (2,5 miliardy korun – nejvíce z celé republiky). O rok dříve to však bylo 5,4 %.
Karlovarský kraj vykazuje pravidelně nejvíce osob zaměstnaných v cestovním ruchu. V roce 2019 to s počtem 12191 zaměstnaných osob znamenal 8,8 % podíl na celkové zaměstnanosti regionu. V roce 2020 pracovalo v cestovním ruchu 10600 osob, což představovalo podíl 8,2 % na zaměstnanosti v kraji, opět nejvíce v porovnání s ostatními kraji. V oboru zde působil zhruba každý dvanáctý pracující. Vyšší objem lidské práce v tomto regionu typicky souvisí i s převážně lázeňskými službami. Řadu lidí v odvětví se během pandemie Covid-19 podařilo zachránit pomocí podpůrných programů na udržení zaměstnanosti.
Důležitost lázeňství a cestovního ruchu pro ekonomiku kraje lze nejlépe doložit statistickými daty (zdroj: www.czso.cz): 
 
Karlovarský kraj
2017
2018
2019
2020
2021
Hromadná ubytovací
zařízení celkem
481
526
523
617
625
Lůžka celkem
33445
34 504
34 318
36 869
36 500
Hosté
1 038 270
1 118 003
1 190 296
677 441
710 460
Přenocování
5 160 766
5 248 482
5 400 134
2 908 531
2 832 146
 

 

Čtvrtletně aktualizovaná statistická data od Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Vodičková
Datum aktualizace 30. 9. 2022 - 10:03