Domů Karlovarský Kraj Rada Seznam Členů Rady

Seznam členů rady

Členové rady kraje a jejich kompetence (volební období 2020 - 2024)

Ing. Petr Kulhánek (KOA)

hejtman Karlovarského kraje

Kompetence:
Oblast ekonomiky, financí, zdravotnictví, legislativy, bezpečnosti a krizového řízení, vnějších vztahů a vnitřních záležitostí a komunikace s ústředními orgány státní správy

E-mail:
petr.kulhanek@kr-karlovarsky.cz

Ing. Karel Jakobec (ODS)

1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje

Kompetence:
Oblast životního prostředí

E-mail:
karel.jakobec@kr-karlovarsky.czIng. arch. Vojtěch Franta (Česká pirátská strana)

náměstek hejtmana Karlovarského kraje

Kompetence:
Oblast lázeňství, cestovního ruchu, UNESCO a informačních technologií

E-mail:
vojtech.franta@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Dalibor Blažek (Místní)

náměstek hejtmana Karlovarského kraje

Kompetence:
Oblast správy majetku a investic

E-mail:
dalibor.blazek@kr-karlovarsky.cz

Patrik Pizinger (Místní)

člen Rady Karlovarského kraje

Kompetence:
Oblast regionálního rozvoje, projektového řízení

E-mail:
patrik.pizinger@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Jindřich Čermák (Česká pirátská strana)

člen Rady Karlovarského kraje

Kompetence:
Oblast ​vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

E-mail:
jindrich.cermak@kr-karlovarsky.cz

Oľga Haláková (KDU-ČSL)

členka Rady Karlovarského kraje

Kompetence:
Oblast kultury a památkové péče

E-mail:
olga.halakova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Vít Hromádko (SNK1)

člen Rady Karlovarského kraje

Kompetence:
Oblast rozvoje venkova a zemědělství

E-mail:
vit.hromadko@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Robert Pisár (STAN, KOA, VPM CHEB, TOP09)

člen Rady Karlovarského kraje

Kompetence:
Oblast sociálních věcí

E-mail:
robert.pisar@kr-karlovarsky.cz

Uvolnění členové Zastupitelstva Karlovarského kraje:

Bc. Pavel Čekan (Místní)

uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje

Kompetence:
Předseda Výboru pro regionální rozvoj, spolupracuje s radním pro regionální rozvoj

E-mail:
pavel.cekan@kr-karlovarsky.cz


Markéta Monsportová (Česká pirátská strana)

uvolněná členka Zastupitelstva Karlovarského kraje

Kompetence:
Předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny, oblast lázeňství, cestovního ruchu a kreativních průmyslů, spolupracuje s radním pro lázeňství a cestovní ruch

E-mail:
marketa.monsportova@kr-karlovarsky.cz

Neuvolnění členové Zastupitelstva Karlovarského kraje:

Ing. Jan Bureš, DBA (ODS)

neuvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje

Kompetence:
Oblast dopravy a silničního hospodářství

E-mail:
jan.bures@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová