Domů Témata Životní prostředí Ochrana přírody a krajiny

Ochrana přírody a krajiny

FORMULÁŘE K ŽÁDOSTEM A METODIKY PODLE ZÁKONA č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY 

 

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

 

Zvláště chráněná území

 

 

Ochrana rorýsů  (Apus apus)

  • Žádost (66 KB, DOC)  o vydání závazného stanoviska  - k ochraně rorýse obecného
  • Metodický pokyn k postupu orgánů ochrany přírody při zajišťování ochrany hnízdní populace rorýse obecného 
     

Dřeviny rostoucí mimo les

 
 
 

ÚČAST OBČANŮ PŘI OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

 
 

ZÁCHRANNÉ STANICE PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY ČR

 
Našli jste divoké zvíře, které potřebuje lidskou pomoc? Pomohou vám naše záchranné stanice. Kliknete-li na mapu v místě, kde se nacházíte, objeví se vám kontaktní telefon na stanici, která může zvířeti poskytnout odbornou pomoc. Pokud si opravdu nevíte rady, volejte centrální dispečink Národní sítě záchranných stanic tel.: 774 155 155.
 
 
 

ŽÁDOSTI PODLE ZÁKONA č. 115/2000 Sb., O POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VYBRANÝMI ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝMI ŽIVOČICHY

 

Vydra říční (Lutra lutra)

 

Vlk (Canis lupus)

 
 

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY


 

REVITALIZACE KRAJINY 

Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji
15 miliard - Program řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji
 
Za stránku zodpovídá Ing. Lucie Vavříková
Datum aktualizace 23. 2. 2024 - 10:32