Domů Témata Sociální oblast Sociálně-právní ochrana dětí Organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče

Organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče

 
 

Organizace se sídlem v Karlovarském kraji

 

Organizace oprávněné uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče (osoby pověřené k výkonu sociálně právní ochrany dětí, uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče) na území Karlovarského kraje 

​ 

Datum aktualizace 14. 8. 2012 - 07:00