INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

 
Individuální dotace - odbor bezpečnosti a krizového řízení
Gabriela Tymrová, 354 222 177, gabriela.tymrova@kr-karlovarsky.cz
 
Individuální dotace - odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů
Mgr. Martina Dušková, 354 222 133, martina.duskova@kr-karlovarsky.cz
 
Individuální dotace - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Kamila Caháková, 354 222 424, kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz
Eva Dolívková, 354 222 569, eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Petra Hájková, 354 222 645, petra.hajkova@kr-karlovarsky.cz
Agáta Holá, 354 222 214, agata.hola@kr-karlovarsky.cz
Mojmír Kalvoda 354 222 487, mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz
 
Individuální dotace - odbor regionálního rozvoje
Bc. Gabriela Donovová, 354 222 386, gabriela.donovova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Romana Špindlerová,DiS., 354 222 312, romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jana Irovská, 354 222 559, jana.irovska@kr-karlovarsky.cz
 
Individuální dotace - odbor sociálních věcí
Eva Dolívková, 354 222 569, eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz

Individuální dotace - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Martina Fučíková, 354 222 596, martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz (oblast sportu)  
Ing. Eva Cíchová, 354 222 446, eva.cichova@kr-karlovarsky.cz (oblast školství, vzdělávání)
 
Individuální dotace - odbor zdravotnictví
Ing. Kamila Caháková, 354 222 424, kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz
Mojmír Kalvoda 354 222 487, mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz
 
Individuální dotace - odbor životního prostředí a zemědělství
Bc. Sabina Pudilová, DiS., 354 222 308, sabina.pudilova@kr-karlovarsky.cz
 
Příjem žádostí:
Elektronickou žádost o individuální dotaci může žadatel odeslat průběžně během celého kalendářního roku.  
Listinou žádost o individuální dotaci včetně všech příloh by měl žadatel doručit nejpozději do 10 kalendářních dnů od odeslání elektronické žádosti.
 

 

 

Šablony finančních vypořádání

Za stránku zodpovídá Karel Kolařík
Datum aktualizace