INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

 
Individuální dotace - odbor bezpečnosti a krizového řízení
Gabriela Tymrová, 354 222 177, gabriela.tymrova@kr-karlovarsky.cz
 
Individuální dotace - odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů
Mgr. Martina Dušková, 354 222 133, martina.duskova@kr-karlovarsky.cz
 
Individuální dotace - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Kamila Caháková, 354 222 424, kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz
Eva Dolívková, 354 222 569, eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Petra Hájková, 354 222 645, petra.hajkova@kr-karlovarsky.cz
Agáta Holá, 354 222 214, agata.hola@kr-karlovarsky.cz
Mojmír Kalvoda 354 222 487, mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz
 
Individuální dotace - odbor regionálního rozvoje
Bc. Gabriela Donovová, 354 222 386, gabriela.donovova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Romana Špindlerová,DiS., 354 222 312, romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jana Irovská, 354 222 559, jana.irovska@kr-karlovarsky.cz
 
Individuální dotace - odbor sociálních věcí
Eva Dolívková, 354 222 569, eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz

Individuální dotace - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Martina Fučíková, 354 222 596, martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz (oblast sportu)  
Ing. Eva Cíchová, 354 222 446, eva.cichova@kr-karlovarsky.cz (oblast školství, vzdělávání)
 
Individuální dotace - odbor zdravotnictví
Ing. Kamila Caháková, 354 222 424, kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz
Mojmír Kalvoda 354 222 487, mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz
 
Individuální dotace - odbor životního prostředí a zemědělství
Bc. Sabina Pudilová, DiS., 354 222 308, sabina.pudilova@kr-karlovarsky.cz
 
Příjem žádostí:
Elektronickou žádost o individuální dotaci může žadatel odeslat průběžně během celého kalendářního roku.  
Listinou žádost o individuální dotaci včetně všech příloh by měl žadatel doručit nejpozději do 10 kalendářních dnů od odeslání elektronické žádosti.
 

 

 

Šablony finančních vypořádání

Za stránku zodpovídá Karel Kolařík
Datum aktualizace 6. 11. 2023 - 12:57