Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Přeshraniční a nadnárodní spolupráce Program přeshraniční spolupráce Česká republika -  Svobodný stát Sasko

Program přeshraniční spolupráce Česká republika -  Svobodný stát Sasko

Interreg Sasko - Česko

Na 3. zasedání členů Monitorovacího výboru programu Interreg Česko – Sasko 2021-2027, který se konal ve dnech 15.-16.11.2023,  bylo schváleno 15 projektů ve výši 17,7 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z toho 2 budou mít dopad v Karlovarském kraji. Jsou jimi v prioritní oblasti „Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch" projekt „Jazyk sousedů od začátku”, který se věnuje přeshraničnímu vzdělávání dětí v raném věku a projekt „Zachování bezpečných migračních koridorů pro létající obratlovce v Česko-Saském příhraničí“ předložený do oblasti podpory „Zachování a obnovení biologické rozmanitosti, rozvoj zelené infrastruktury a potlačování invazních druhů“.

Zde naleznete oficiální tiskovou zprávu saského státního ministerstva pro místní rozvoj.

Seznam všech projektů, které byly potvrzeny monitorovacím výborem, najdete zde.

4. zasedání Monitorovacího výboru je plánováno na 20. - 21. 3. 2024.

Výzva pro předkládání žádostí je průběžná.

Plánované termíny pro podání projektové žádosti (nejzazší termín)  a zasedání Monitorovacího výboru v roce 2024:

Orientační termíny pro podání projektové žádosti

Plánované termíny zasedání MV v roce 2024

16.10.2023

20.-21.3.2024

8.1.2024

5.-6.6.2024

20.5.2024

27.-28.11.2024

 
Jak postupovat od projektového záměru po podání projektové žádosti naleznete zde.
 
Nově je stanovena před podáním žádosti povinná konzultace projektového záměru. Z tohoto důvodu se nebude konat seminář pro žadatele. Před sjednáním povinné konzultace s pracovníky KÚKK nebo Jednotného sekretariátu je nutné dvojjazyčně  vyplnit projektový záměr.

Všechny informace k povinné konzultaci a formulář "Projektový záměr" naleznete zde

Aktuální informace a relevantní dokumenty naleznete na stránkách programuhttps://www.sn-cz2027.eu/cz 

UPOZORNĚNÍ:  

Každý schválený projekt má na stránkách programu v sekci „projekty“ svoji podstránku. Lead partner má povinnost používat a udržovat podstránky projektu a minimálně 2x ročně zde informovat o realizaci projektu. Vkládání informací probíhá pomocí chráněné sekce pro přihlášení. Přihlašovací údaje obdrží Lead partner emailem od Jednotného sekretariátu. 


Pro konzultaci Vašich projektových záměrů a sjednání termínů konzultace se prosím obraťte na:

 

 
Příklady projektů realizovaných v Karlovarském kraji (1,95 MB, PDF)z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020.
 

Předchozí milníky Programu:

Do 1.12.2023 bylo možné podat projektové žádosti do 1. výzvy Fondu malých projektů.

Do 16.10.2023 bylo možné podat projektové žádosti k projednání na 4. Monitorovacího výboru.

Do 7.7.2023 bylo možné podat projektové žádosti k projednání na 3. zasedání Monitorovacího výboru.

21.-22.6.2023 proběhlo 2. zasedání Monitorovacího výboru.

Do 22.2.2023 bylo možné podat projektové žádosti k projednání na 2. zasedání Monitorovacího výboru.

Od 1.1.2023 je možné sjednání povinné konzultace a podání projektové žádosti přes portál žádostí SAB.

15.12.2022 nabyl účinnosti Společný realizační dokument.pdf (1,24 MB, PDF)

8.12.2022 proběhlo slavnostní zahájení programu v Ústí nad Labem -  prezentaci ze zahájení naleznete zde:

pozvánka (313,22 KB, PDF) 

Prezentace k zahájení programu_8.12.2022.pdf (4,33 MB, PDF)

25.10.2022 proběhlo 1. zasedání Monitorovacího výboru k programovému období 2021-2027.

28.7.2022 EU schválila Program přeshraniční spolupráce INTERREG Sasko - Česko 2021-2027.


Fond malých projektů Interreg Česko - Sasko

Bližší informace k Fondu malých projektů naleznete na webových stránkách projektu. 

V případě dotazů nebo zájmu o konzultaci vašeho projektového záměru se prosím obracejte
na zaměstnance správce fondu:
Ing. Olga Křížová, e-mail: olga.krizova@euregio-egrensis.eu, tel.: 353 034 141
Ing. Roman Stratil, e-mail: roman.stratil@euregio-egrensis.eu, tel.: 353 034 143

 

Za stránku zodpovídá PhDr. Kamila Voštová
Datum aktualizace 5. 2. 2024 - 11:51