Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Přeshraniční a nadnárodní spolupráce Program přeshraniční spolupráce Česká republika -  Svobodný stát Sasko

Program přeshraniční spolupráce Česká republika -  Svobodný stát Sasko

3. zasedání Monitorovacího výboru je plánované na 15.-16.11.2023.

Výzva pro předkládání žádostí je průběžná.

Plánované termíny pro podání projektové žádosti (nejzazší termín)  a zasedání Monitorovacího výboru v roce 2024:

Podání projektové žádosti

Plánované termíny zasedání MV v roce 2024

16.10.2023

13.-14.03.2024

08.01.2024

05.-06.06.2024

22.04.2024

18.-19.09.2024

03.06.2024

04.-05.12.2024

 
Jak postupovat od projektového záměru po podání projektové žádosti naleznete zde.
 
Nově je stanovena před podáním žádosti povinná konzultace projektového záměru. Z tohoto důvodu se nebude konat seminář pro žadatele. Před sjednáním povinné konzultace s pracovníky KÚKK nebo Jednotného sekretariátu je nutné dvojjazyčně  vyplnit projektový záměr.

Všechny informace k povinné konzultaci a formulář "Projektový záměr" naleznete zde

Aktuální informace a relevantní dokumenty naleznete na stránkách programuhttps://www.sn-cz2027.eu/cz 
 
Příklady projektů realizovaných v Karlovarském kraji (1,95 MB, PDF)z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Pro konzultaci Vašich projektových záměrů a sjednání termínů konzultace se prosím obraťte na:


Předchozí milníky Programu:

Do 7.7.2023 bylo možné podat projektové žádosti k projednání na 3. zasedání Monitorovacího výboru.
21.-22.6.2023 proběhlo 2. zasedání Monitorovacího výboru.
Do 22.2.2023 bylo možné podat projektové žádosti k projednání na 2. zasedání Monitorovacího výboru.
Od 1.1.2023 je možné sjednání povinné konzultace a podání projektové žádosti přes portál žádostí SAB.
8.12.2022 proběhlo slavnostní zahájení programu v Ústí nad Labem -  prezentaci ze zahájení naleznete zde:
25.10.2022 proběhlo 1. zasedání Monitorovacího výboru k programovému období 2021-2027.
28.7.2022 EU schválila Program přeshraniční spolupráce INTERREG Sasko - Česko 2021-2027.
Za stránku zodpovídá PhDr. Kamila Voštová
Datum aktualizace 18. 8. 2023 - 10:27