Domů Karlovarský kraj Vnější vztahy Karlovarského kraje Spolupráce Karlovarského kraje s Bavorskem

Spolupráce Karlovarského kraje s Bavorskem

Základy partnerství a spolupráce mezi Karlovarským krajem, Svobodným státem Bavorsko a bavorským Vládním krajem Horní Franky symbolicky stvrdil podpis Společného prohlášení o spolupráci 28. června 2004 v Bayreuthu. Spolupráce Karlovarského kraje s Bavorskem, která má tytéž základy jako spolupráce Karlovarského kraje se Saskem, by se měla rozvíjet týmž směrem a do téže hloubky.

Svobodný stát Bavorsko je územně největší ze šestnácti spolkových zemí Spolkové republiky Německo, co do obyvatelstva pak druhá nejlidnatější spolková země. Bavorsko je obdivováno mnohými zahraničními návštěvníky díky svojí krásné a čisté přírodě, pivu a klobásám a tradiční lidové architektuře.

Společné prohlášení o spolupráci - Bavorsko (2,01 MB, PDF)    (pdf)

 

Spolupráce Evropský metropolitní region Norimberk 

K slavnostnímu podpisu memoranda o vzájemné budoucí spolupráci mezi zástupci regionu Norimberk, Euregia Egrensis, města Cheb a Karlovarského kraje - tzv. "Hersbruckého memoranda" došlo dne 19.11.2014. Toto memorandum analyzuje dotčená území z hlediska dopravy, hospodářství, turistiky a státní správy, hledá na obou stranách hranice silná i slabá místa a označuje určité šance pro budoucí spolupráci.
 

Realizované akce

 

 • Slavnostní podpis Memoranda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Vládním krajem Horní Falc (Spolková republika Německo) dne 9. 9. 2022.
 • ​Slavnostní podpis Prohlášení o záměru vytvořit podmínky pro přeshraniční spolupráci mezi Karlovarským krajem a Vládním krajem Horní Falc (Spolková republika Německo) dne 9. 12. 2021.
 • Zádušní mše na území regionů Horních Frank, Zemského ředitelství Sasko a Karlovarského kraje dne 16. 5. 2021, jako symbolická vzpomínka na všechny okamžiky související s pandemijí nemoci COVID-19. 
 • Společné setkání vládních prezidentů Horních Frank, regionu Chemnitz a Karlovarského kraje dne 29. 7. 2020.
 • Slavnostní podpis Memoranda porozumění o spolupráci Karlovarského kraje a města Rehau dne 9.5.2018.
 • Pracovní jednání se zástupci z Rehau v čele s panem starostou Michaelem Abrahamem. Dne 22.1.2018.
 • Návštěva J.E. pana Dr. Christopha Isranga, velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze. Dne 28.11.2017.
 • Společné jednání na téma přeshraniční spolupráce regionu Horní Franky, Zemského ředitelství Sasko a Karlovarským krajem. Dne 8.8.2017. 
 • Jednání s partnery z Německa, delegace vedená paní Heidrun Piwernetz, vládní prezidentkou Horních Franků a paní Andreou Fröba, ředitelkou Úřadu vlády Bavorské státní kanceláře. Dne 2.8.2017.
 • Návštěva vládního prezidenta Horního Falce pana Axla Bartelta. Dne 27.7.2017
 • Jednání se zástupci Metropolitního regionu Norimberk na téma rozvoje spolupráce. Dne 23.5.2017.
 • Pan Dr. Oliver Bär, zemský rada okresu Hof a pan Dr. Karl Döhler, zemský rada okresu Wunsiedel navštívili Karlovarský kraj. Dne 10.5.2017.
 • Úvodní konference k projektu CLARA III za účasti zástupců Karlovarského kraje a partnerů ze sousedního Saska a Bavorska. Dne 30. 11. 2016 v Karlových Varech.
 • Karlovarský kraj navštívil bavorský ministr vnitra  pan Joachim Herrmann, tato návštěva proběhla v rámci slavnostního podpisu Smlouvy o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb. Dne  3. 10. 2016.
 • Hejtman Karlovarského kraje Martin Havel se setkal se zástupci regionu Chemnitz a Horní Franky v rámci pravidelného jednání vládních prezidentů. Dne 26. 1. 2016.
 • Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný se setkal v karlovarské Becherově vile se zástupci regionu Chemnitz a Horní Franky. Dne 26. 11. 2014.
 • Ke slavnostnímu podpisu memoranda o vzájemné přeshraniční spolupráci mezi zástupci regionu Norimberk, Euregia Egrensis, města Cheb a Karlovarského kraje – tzv. „Hersbruckého memoranda“ došlo 19.11.2014.
 • Zástupci Karlovarského kraje, okresů Wunsiedel, města Aš, Selb a Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje podepsali dohodu o spolupráci v oblasti protipožární ochrany. Dne 11.9.2014 v Selbu.
 • Setkání na téma "Budoucnost uprostřed Evropy - možnosti přeshraniční spolupráce v česko-saském a česko bavorském pohraničí" . V Hofu dne 23. 4. 2014.
 • Pan hejtman Josef Novotný přivítal v Karlovarském kraji starostku německého města Marktredwitz  paní Dr. Birgit Seelbinderovou.  Dne 21.9.2013.
 • V rámci závěrečné konference k projektu Clara II přivítal pan hejtman Novotný vládní víceprezidentku Horních Frank paní Petru Platzgummer-Martin a  víceprezidenta Státního ředitelství Saska pana Christopha Carla. Dne 17.9. 2013.
 • Dne 10.9.2013 se konala schůzka na téma drogové prevence na školách za účasti delegace z Vládního kraje Horní Franky v čele s víceprezidentkou paní Petrou Platzgummer-Martin.
 • Dne 14.3.2013 se v Chemnitz uskutečnilo setkání hejtmana s vládními prezidenty Wilhelmem Wenningem ( Vládní kraj Horní Franky) a Dietrichem Gökelmannem ( Vládní kraj Chemnitz ). Projednávala se spolupráce Karlovarského kraje a regionů Chemnitz a Horní Franky.
 • V rámci projektu Clara II se na půdě krajského úřadu setkali zástupci záchranných složek pro oblast krizového řízení a připravenosti na mimořádné události. 27.4.2012.
 • Setkání na téma "Budoucnost uprostřed Evropy - možnosti přeshraniční spolupráce v česko-saském a česko bavorském pohraničí" a slavnostní podpis projektových žádostí v Becherově vile dne 2.4.2012.
 • Společné jednání v rámci projektu Clara II na téma Civilní obrana a řízení rizik proběhlo dne 30.11.2011 v prostorách Krajského úřadu.
 • Dne 20.10. 2011 společné jednání pana hejtmana Josefa Novotného, pana Dr. Tassila Lenka ( zemský rada Vogtlandkreis) a pana Bernda Heringa ( zemský rada Hof ) o příhraniční spolupráci.
 • Dne 18.8.2011 se v Bayreuthu uskutečnilo setkání hejtmana s vládními prezidenty Wilhelmem Wenningem ( Vládní kraj Horní Franky) a Dietrichem Gökelmannem ( Vládní kraj Chemnitz ). Projednávala se spolupráce Karlovarského kraje a regionů Chemnitz a Horní Franky.
 • 8.12. 2010 úvodní jednání k projektu Clara II a uvedení Karlovarského kraje jako společného kooperačního partnera tohoto projektu pro Sasko a Bavorsko.
 • Záchrana perlorodky říční, rozvoj cestovního ruchu a německá správní reforma byly hlavními tématy schůzky hejtmana Josefa Novotného s vládními prezidenty Saska a Bavorska dne 12.4.2010 na krajském úřadě Karlovarského kraje.
 • 28.4.2009 návštěva eurokomisařky Danuty Hübner v Karlovarském kraji.
 • Jako významný přeshraniční partner se Karlovarský kraj prezentoval dne 14.9.2008 na „Dni otevřených dveří“ Vládního kraje Horní Franky.První ročník této akce byl s téměř 5 tis. návštěvníky hodnocen jako velmi úspěšný.
 • 8.4.2009 došlo na zámku Augustusburg  k setkání řídícího výboru za účelem zpětného ohlédnutí za programem Clara.
 • Dne 30.6.2008 se v Bayreuthu uskutečnilo jednání hejtmana s vládními prezidenty Karlem Noltzem (Vládní kraj Chemnitz) a Wilhelmem Wenningem (Vládní kraj Horní Franky). Hlavním tématem jednání bylo plánování další společné spolupráce.
 • V rámci projektu CLARA@eu vznikl tzv. řídící výbor, který se skládá z vedoucích pracovníků partnerů (celkem sedm). Byl koordinačním článkem projektu. Po skončení projektu se výbor nadále pravidelně (jednou za půl roku) schází. Účastníci si vzájemně vyměňují informace a plánují další přeshraniční projekty.
 • Spolupráce na projektu CLARA@eu od prosince 2004 do května 2006. Projekt CLARA@eu zahájila Vláda Horních Franků ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje, Vládním prezídiem Chemnitz, s městem Bayreuth, se zemským úřadem Vogtlandského kraje, městem Karlovy Vary a Euregiem Egrensis (projektu se účastnilo tedy celkem 7 partnerů). Smyslem projektu byla podpora přeshraniční spolupráce mezi lokálními a regionálními úřady a institucemi veřejné správy. Spolupráce probíhala na úrovni státní správy v oblastech: územní a regionální plánování, ochrana životního prostředí, krizové řízení, správa blíže občanům, doprava – zdravotnictví - turismus, mládež – vzdělávání – kultura. Obsahově byly pokryty ty sektory, které byly v souvislosti s přípravou projektu vytipovány jako obzvlášť vhodné pro dané regiony. Každému partnerovi projektu byla vybrána jedna z výše uvedených sedmi oblastí. Krajský úřad Karlovarského kraje zajišťoval oblast krizového řízení. Projekt motivoval spolupracovníky všech úrovní a sektorů zúčastněných úřadů k přeshraniční spolupráci. Za tímto účelem probíhaly workshopy, personální výměny a jednání pracovních skupin. Navázané kontakty se v průběhu projektu stále více upevňovaly.
 • V rámci navazování užších kontaktů se 16.6.2004 (před podpisem prohlášení o spolupráci) uskutečnila jednodenní pracovní návštěva vedoucích pracovníků bayreuthského vládního prezidia na Krajském úřadu Karlovarského kraje. Dvousetčlennou bavorskou delegaci v Karlových Varech osobně vedl vládní prezident Horních Franků Hans Angerer.
 • Dne 5.5.2004 se na městském výstavišti v Bayreuthu uskutečnila prezentace hospodářského prostoru Karlovarského kraje. 
   
Za stránku zodpovídá Bc. Tereza Hrdličková
Datum aktualizace