Domů Karlovarský kraj O kraji Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši

Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Sociální oblast
Název projektu: „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši“ 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285
Výzva č. 7: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování www.dotace.eu
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Žadatelem (příjemcem podpory):  Karlovarský kraj
 
Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
„Transformace PATA Hazlov“ -   Hlavním cílem projektu je výstavba dvou nových objektů (novostaveb) v obci Aš. Místem realizace projektu je obec Aš, dotčené pozemky: p.p.č.2242/1, ulice Všehrdova a p.p.č.1072/6, ulice Nedbalova. Objekty jsou jednopodlažní, zastavěná plocha každého z nich je 124 m2. V každém se budou nacházet 2 individuální domácnosti po dvou uživatelích tj. (2+2)+(2+2). Dalším cílem je vybavení nových domů zařízením a vybavením, následné převedení uživatelů služeb do nových objektů a tím umožnění lidem v nepříznivé sociální situaci zůstat součástí běžného společenství a žít běžným způsobem života. V nově vybudovaném zázemí bude poskytována služba chráněné bydlení. Podporovanou aktivitou je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. Cílem je dosáhnout deinstitucionalizace pobytového zařízení takovým způsobem, aby sociální služby umožnily uživateli setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti.  
  
Realizace výstavby: 04/2018 - 09/2019
Celkové způsobilé plánované výdaje projektu: 10 415 005,- Kč
 
Na projekt je poskytována finanční podpora z  Evropské unie  prostřednictvím Integrovaného  regionálního operačního programu (8.852.754,25 Kč, 85 % z celkových způsobilých výdajů), z prostředků Státního rozpočtu ČR (520.750,25 Kč, 5 % z celkových způsobilých výdajů) a vlastních zdrojů Karlovarského kraje (1.041.500,50 Kč,  10  % z celkových způsobilých výdajů).
 
Indikátory  projektu:
 
počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci – 2 zázemí
kapacita služeb a sociální práce – 8 klientů
počet poskytovaných druhů sociálních služeb – 1 služba (sociální služba - chráněné bydlení)
 
 
 
Za stránku zodpovídá Aleš Bedlík
Datum aktualizace