Domů Karlovarský kraj O kraji Výzva k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace

Výzva k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování

Dne 31. 3. 2021 byla Karlovarským krajem vyhlášena Výzva k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST). Tuto Výzvu i všechny další potřebné dokumenty včetněFAQ (650,04 KB, )naleznete níže.

OP ST bude v období 2021–2027 novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu, i zlepšení životního prostředí. Mezi podporované oblasti patří podpora malých a středních podniků, výzkum a inovace, digitalizace, čistá energie a energetické úspory, oběhové hospodářství, rekultivace a nové využití území, rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání.

Cílem právě vyhlášené Výzvy je identifikovat projektové záměry potenciálních strategických projektů s dopadem do Karlovarského kraje. Nejlépe hodnocené záměry strategických projektů budou následně zařazeny do Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT), což je předpokladem (nikoliv nárokem) pro jejich možné financování v rámci OP ST (za splnění dalších podmínek). Bližší informace o zaměření a parametrech strategického projektu jsou uvedeny ve Výzvě a v přílohách Výzvy.

Aktuální podoba Výzvy a popsané procesní kroky vychází z Metodiky pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace Ministerstvo pro místní rozvoj, verze 1.8 (dále jen Metodika). V případě závazných změn Metodiky nebo dalších zásadních informací z MMR může dojít ke změně této Výzvy, která bude aktualizovaná na webových stránkách Karlovarského kraje. Prosím, sledujte proto průběžně tyto stránky.

Z hlediska pravidel implementace OP ST a s ohledem na významný potenciál rozvoje považuje Karlovarský kraj identifikaci kvalitních strategických projektů za klíčové pro rozvoj našeho kraje v následujících letech. Z tohoto důvodu Vám bude ze strany Karlovarského kraje poskytnuta metodická a poradenská podpora k vyplnění podkladů.

Aktuální Plán spravedlivé územní transformace pro Karlovarský kraj je ke stažení na webu Regionální stále konference Karlovarského kraje.

Veřejná výzva k předkládání strategických projektů OP ST - KK - verze 1.2 (109,81 KB, )

Veřejná výzva k předkládání strategických projektů OP ST - KK - verze 1.1 (58,58 KB, ) 

Příloha č. 1 - Předběžná studie proveditelnosti (526,07 KB, )

Příloha č. 2 - Přehled hodnotících kritérií (35,5 KB, )

Příloha č. 3a - Checklist klimatických cílů (40,09 KB, )

Příloha č. 3b - Doprovodná tabulka k checklistu klimatických cílů (80,47 KB, )

Příloha č. 4 - Schéma procesu hodnocení (119,66 KB, )

Příloha č. 5 - Definování strategického projektu dle metodologie RESTART (23,44 KB, )

Příloha č. 6 - Analýza dopadu produktivní investice na trh práce (55,98 KB, )

Metodika pro sběr dat a přístupu ke Strategickým projektům (1,47 MB, )

FAQ k Operačnímu programu Spravedlivá transformace (650,04 KB, )

Za stránku zodpovídá Ing. Martin Ševic
Datum aktualizace 31. 3. 2021 - 16:38