Domů Kontakty Kontakty Na Živnostenské A Stavební Úřady Obecní Živnostenské Úřady Karlovarského Kraje

Obecní živnostenské úřady Karlovarského kraje

Obecní živnostenské úřady Karlovarského kraje

    Strukturu obecních živnostenských úřadů v ČR a jejich působnost upravuje zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 388/2002 Sb., Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Obecní živnostenský úřad :

  • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
  • je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích volných a živností provozovaných průmyslovým způsobem,
  • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona
  • vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy (zákon č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících , ve znění pozdějších předpisů)
Za stránku zodpovídá Bc. Pavel Lehocký
Datum aktualizace 20. 6. 2018 - 08:26