Domů Karlovarský kraj O kraji Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné

Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Sociální oblast
Název projektu: „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“
Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Žadatelem (příjemcem podpory):  Karlovarský kraj
 
Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
„Transformace PATA Hazlov“ -   cílem projektu je novostavba rodinného dvojdomku se čtyřmi byty ve Skalné pro osoby se zdravotním postižením.  V nově postaveném dvojdomku bude poskytována pobytová sociální služba „Chráněné bydlení“ pro 9 osob vyžadující střední míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy.
Dalším cílem projektu  bude  pořízení  nového  vybavení   (zařízení)  a  následné převedení uživatelů sociálních služeb do nového rodinného domku.  Podporovanou aktivitou projektu je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem je umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném prostředí a  jeho   aktivní   zapojení  na  trh  práce  a   do společnosti.
 
Realizace výstavby: 02/2018 - 09/2019 
 
Celkové způsobilé plánované výdaje projektu: 16 819 469,- Kč
 
Na projekt je poskytována finanční podpora z  Evropské unie  prostřednictvím Integrovaného  regionálního operačního programu (14 296 548,65 Kč, 85 % z celkových způsobilých výdajů), z prostředků Státního rozpočtu ČR (840 973,45 Kč, 5 % z celkových způsobilých výdajů) a vlastních zdrojů Karlovarského kraje (1 681 946,90 Kč,  10  % z celkových způsobilých výdajů).
Indikátory  projektu
počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci – 2 zázemí
kapacita služeb a sociální práce – 9 klientů
počet poskytovaných druhů sociálních služeb – 1 služba (sociální služba - chráněné bydlení)
 
Za stránku zodpovídá Aleš Bedlík
Datum aktualizace