Domů Témata Kultura A Památková Péče Památková Péče Projekt - Informační A Naváděcí Systém K Významným Kulturním Památkám Na Území Karlovarského Kraje

Projekt - Informační a naváděcí systém k významným kulturním památkám na území Karlovarského kraje

Informační systém Karlovarského kraje

Jedná se o jednotný informační a naváděcí systém k významným kulturním památkám na území Karlovarského kraje.
Cílem tohoto projektu, který se postupně realizuje od roku 2002, je provedení jednotného informačního a naváděcího systému k významným a z hlediska cestovního ruchu atraktivním nemovitým kulturním památkám. Kvalitní značení turisticky zajímavých cílů (mezi které památky patří) je jedním z předpokladů rozvoje cestovního ruchu v daných lokalitách.
 
Označují se pouze tyto kulturní a turistické cíle: zámek, hrad, zřícenina, tvrz, klášter, kostel, kaple, poutní místo, technická památka, archeologická lokalita, městská památková rezervace, městská památková zóna, vesnická památková rezervace, vesnická památková zóna, muzeum, muzeum – rodinný dům, skanzen, památka moderní architektury, zoo, židovská památka, vojenská památka, lázně, přírodní nebo krajinářská zajímavost (přírodní památka), rozhledna, jeskyně, významné místo (jedná se o významnou památku nespadající do žádné z uvedených kategorií – např. Lidice)
Pokud cíl slučuje funkci kulturní s funkcí komerční (hotel, restaurace, sportovní areál…), označí se pouze v případě, že funkce kulturní nebo turistická výrazně převažuje.
Žádost o zařazení cíle do seznamu se podává agentuře CzechTourism, a to podle Metodického pokynu - Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích (KTZ) 2022. Ten je každý rok aktualizován a vydáván po projednání všech zaslaných žádostí na meziresortní komisi ve složení zástupců CzechTourism, Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstva dopravy a Ministerstva kultury.
 
Konkrétním dosavadním výstupem projektu je osazování:
1.       dopravních značek typu IS 24b (hnědé šipky) a IS 23 (velké hnědé tabule) u komunikací I. až III. třídy, rychlostních silnic a dálnic

V Karlovarském kraji byla již osazena více než stovka těchto dopravních značek. V letošním roce pak usilujeme o osazení IS 23 Zámek Valeč a IS 23 Zámek Chyše u D6, na území Ústeckého kraje, ve směru od Lubence do Karlových Varů.
 
2.       informačních tabulí (většinou o rozměrech 150 x 100 cm) k nejvýznamnějším památkám kraje a většině  památkově hodnotným územím 
-          v regionu se jich nachází pět desítek. Na rok 2018 je naplánována postupná obnova polepů a konstrukcí některých z nich.
 
 
3.       plexisklových štítků upevněných přímo na památkově chráněných objektech městských památkových rezervací nebo zón  
-          všimnout si jich můžete v Chebu, Jáchymově, Lokti nebo Horní Blatné.
 
 
Karlovarský kraj se může pyšnit rozsáhlým kulturním bohatstvím. K jeho efektivnímu využití je však třeba návštěvníky na památky upozornit. Karlovarský kraj tak činí nejen prostřednictvím tohoto projektu, ale také formou vydávání propagačních materiálů vztahujících se k památkám a  zveřejňováním informací o památkách na svých webových stránkách.
 
Karlovarský kraj vynaložil od roku 2002 přes 3,2 milionu korun na výrobu, osazení i návrhy podoby informačního systému a výrobu, osazení i návrhy podoby informačního systému k významným kulturním památkám na našem území.
Za stránku zodpovídá Martina Zahrádková
Datum aktualizace 21. 9. 2022 - 13:13