Domů Témata Projekty - Oblast Regionálního Rozvoje

Projekty - oblast regionálního rozvoje

Filtr

Karlovarské inovační centrum

  ​Základní informace o projektu Financování: Operační program Spravedlivá transformace Priorita: Karlovarský kraj Specifický cíl 1.2: Výzkum, vývoj, inovace Realizace projektu v letech: 2022 – 2026 Rozpočet projektu na projektovou...

Typ:
Typ projektu Strategické projekty

Cyklostezka Ohře – Pomezí-Cheb

 Základní informace o projektu: Výzva č. 35: Infrastruktura pro cyklistickou dopravu Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství Financování:...

Typ:
Typ projektu Investiční projekty

Cyklostezka Ohře – Dalovice – Všeborovice

   Základní informace o projektu: Výzva č. 66: Infrastruktura pro cyklistickou dopravu Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství Financování:...

Typ:
Typ projektu Investiční projekty

CROSS-DATA

   Celý název projektu: CROSS-DATA - přeshraniční datový management pro územní plánování (česko-saský informační systém územního plánování) Ko-financování z EU: Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Nestůj a pojď II.

  Karlovarský kraj realizuje, spolu se svými partnery – Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech, Asociací nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje a Krajskou...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Cerdee

CERDEE „CERDEE-Ceramics: Documenting and disposing, educating and encouraging,experiencing and exploiting“ /“CERDEE-Keramika: její dokumentace a využití, vzdělávání a podpora, zkušenosti a jejich využití“ Popis projektu: Projekt...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Predikce trhu práce (Kompas)

  PREDIKCE TRHU PRÁCE (KOMPAS) Projekt Predikce trhu práce (Kompas) je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OP Zaměstnanost pod reg.č.

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Smart Akcelerátor 3

Operační program Jan Amos Komenský  projekt Smart Akcelerátor 3registrační číslo projektu: CZ.02.01.02/00/22_009/0004182Žadatel o podporu: Karlovarský krajPartner projektu s finančním příspěvkem: Karlovarská agentura rozvoje...

Typ:
Typ projektu Neinvestiční projekty

Smart Akcelerátor (1.část)

Smart Akcelerátor (1. kolo) Karlovarský kraj od 1. února 2016 realizuje projekt Smart Akcelerátor (1. kolo) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

RE:START v Karlovarském kraji II.

 Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II.  Základní informace o projektuProgram: Operační program Technická pomoc 2014-2020Prioritní osa: 08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o...

Typ:
Typ projektu Neinvestiční projekty

Vodácká Ohře

  Vodácká OhřeKarlovarský kraj od roku 2004 podporuje rozvoj vodácké turistiky na řece Ohři. Cílem je především zvýšení bezpečnosti a podpora rozvoje cestovního ruchu.

Typ:
Typ projektu Neinvestiční projekty

Cyklostezka Ohře

   Obecně o projektu Rozvoj cyklistické dopravy a turistiky v Karlovarském kraji byl výrazně podpořen výstavbou páteřní cyklostezky podél řeky Ohře, která vesměs kopíruje tok řeky Ohře a tím protínat celý Karlovarský kraj...

Typ:
Typ projektu Strategické projekty

Smart Akcelerátor 2.0

Smart Akcelerátor 2.0 Smart Akcelerátor 2.0, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938 Smart Akcelerátor představuje nástroj na rozvoj krajských inovačních systémů, který podpoří realizaci RIS3 KVK, a...

Typ:
Typ projektu Neinvestiční projekty

Letiště Karlovy Vary

„Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa – 2. část“ Výstavba nové odbavovací budovy v podobě trupu letadla  Autor architektonického návrhu: Ing.arch.Petr Parolek, Ph.D. FA PAROLLI, s.r.o.

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Rozšíření kapacity krajské knihovny Karlovy Vary

  Název projektu:„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ Registrační číslo projektu:  CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 25.

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

WORKING4TALENT

    Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje, byla od ledna 2012 partnerem mezinárodního projektu „Lidský kapitál a inovace“ (akronym Working4Talent), který je financován z Operačního...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

CluStrat - Posílení inovací

      Karlovarský kraj, jako přidružený partner, a Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace se od října 2011 společně s dalšími 18 partnery ze středoevropských zemí zapojily do mezinárodního...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Odborníci v odborném vzdělávání a přípravě

Program Leonardo da Vinci, VETPRO - MobilityNázev projektu: "Odborníci v odborném vzdělávání a přípravě"Realizátor projektu: Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace (Závodní 94,...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

CLARA II

     CLARA II   Popis projektu: Základní myšlenka projektu vyplynula z pozitivních zkušeností kooperačních partnerů z realizace projektu CLARA@eu v letech 2004-2006[1].

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty