Informace o kontrolách

PLÁNY KONTROL PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI, VČ. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ KONTROL  PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI A ZPRÁVY O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL

 

I. PLÁNY KONTROL PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI A VYHODNOCENÍ KONTROL VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

 

Rok 2024

II. ZPRÁVY O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL 2002 - 2023

 
Za stránku zodpovídá PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
Datum aktualizace 29. 2. 2024 - 11:51