Domů Témata Životní prostředí Projekty - oblast živnotní prostředí

Projekty - oblast živnotní prostředí

Filtr

Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu

  Základní informace o projektu
Program: Operační program Životní prostředí
Prioritní osa: 05.5 Energetické úspory
Specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty

Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

Základní informace o projektu
Předmětem projektu bylo omezení výskytu vybraných invazních druhů rostlin, a to:
bolševník velkolepý
všechna druhy křídlatek (sachalinská, japonská, česká (kříženec)
netýkavka žláznatá...

Typ:
Typ projektu Ukončené projekty