Kde nás najdete a kontakty

 

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Miluše Merklová 

 • vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 • metodická, poradenská a konzultační činnost pro občany a obce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, kontrolní činnost
 • přešetřování způsobu vyřízení stížností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

 

Mgr. Iveta Ryšková

 • zástupce vedoucí oddělení
 • metodická, poradenská a konzultační činnost pro občany a obce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, včetně ochrany týraných a zneužívaných dětí, kurately pro děti a mládež, kontrolní činnost
 • státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • rozhodování o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • tajemnice poradního sboru kraje zřízeného pro plnění úkolů kraje a krajského úřadu na úseku sociálně-právní ochrany dětí
 

Mgr. Helena Hejnová

 • náhradní rodinná péče (pěstounská péče, ústavní výchova)
 • metodická poradenská a konzultační činnost pro občany a obce v oblasti náhradní rodinné péče, kontrolní činnost
 • standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí

 

Ing. Julie Nesilovská

 • náhradní rodinná péče (evidence žadatelů)
 • metodická, poradenská a konzultační činnost pro občany a obce v oblasti náhradní rodinné péče, kontrolní činnost

Mgr. Šárka Jandorová

 • náhradní rodinná péče (pěstounská péče na přechodnou dobu)
 • metodická, poradenská a konzultační činnost pro občany a obce v oblasti náhradní rodinné péče, kontrolní činnost

 

Bc. František Kamarád

 • náhradní rodinná péče - průvodce zájmců o náhradní rodinnou péči, projektový pracovník

 

​​
Adresa pro doručování písemností:

Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor sociálních věcí
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary

​​

Za stránku zodpovídá Mgr. Iveta Ryšková Mgr. Miluše Merklová
Datum aktualizace