Domů Karlovarský kraj O kraji Investiční, neinvestiční a strategické projekty Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě

Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě

Typ projektu Investiční projekty
Oblast projektu Školství

 
Cíl projektu
Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, která byla poškozena při větrné kalamitě na podzim roku 2017.
 
​Cílová skupina projektu
Dotační program nemá vymezenu cílovou skupinu; program je určen obcím a krajům, které byly v roce 2017 postiženy živelní pohromou 
 
Údaje o projektu
Projekt je ve fázi „realizace“.
Předpokládané zahájení stavby: 07/2018
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 06/2019
Na projekt je poskytována finanční podpora z národního dotačního programu č. 11791 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách.

Identifikační číslo projektu: 117D918001724  

11791 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 
 
Náklady projektu
Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:               5.362.336,00 Kč
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:
-  40% Státní rozpočet ČR                                               2.087.961,00 Kč
-  60% podíl Karlovarského kraje                                    3.274.375,00 Kč
 
Indikátory projektu
Nebyly stanoveny.
Za stránku zodpovídá Ing. Martin Ševic
Datum aktualizace 18. 8. 2023 - 09:37