Domů Témata Doprava Silniční hospodářství Příručka pro stanovení objízdných tras rychlostní silnice R6 v územním obvodu Karlovarského kraje při vzniku mimořádné události

Příručka pro stanovení objízdných tras rychlostní silnice R6 v územním obvodu Karlovarského kraje při vzniku mimořádné události

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje zpracoval ve spolupráci s Policií České republiky a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o. příručku pro stanovení objízdných tras rychlostní silnice R6 v územním obvodu Karlovarského kraje při vzniku mimořádné události (dále jen "příručka") na této silnici.

Mimořádnou událostí se v kontextu této příručky rozumí vznik dopravní nehody nebo jiné závady ve stavebním a dopravně technickém stavu rychlostní silnice, jejíž následky budou odstraňovány v časovém intervalu převyšujícím 6 hodin.

Příručka je koncipována pro stav rychlostní silnice, který odpovídá kompletnímu zprovoznění v obou jízdních pásech mezi státní hranicí se SRN a městem Karlovy Vary bez uzavírek vyvolaných stavbou této silnice.

Pokud vznikne mimořádná událost v době výše zmíněných uzavírek, může být použita příslušná část příručky tak, aby byli řidiči vozidel správně navedeni zpět na rychlostní silnici.

Znění příručky (2,13 MB, )

Mapy znázorněné v příručce jsou pouze ilustrativní a slouží k získání informací, která objízdná trasa má být použita, jaké má označení, vedení a omezení.

Detailní zobrazení jednotlivých objízdných tras je dostupné na webové adrese http://mapy.kr-karlovarsky.cz/r6, kde si lze zobrazit každou objízdnou trasu podle označení uvedeného v příručce až v rozlišení ortofotomapy.

Za stránku zodpovídá Mgr. Michaela Sušaninová
Datum aktualizace