Domů Dotace Postup Pro Podání Elektronické Části Žádosti

Postup pro podání elektronické části žádosti

První krok - VYTVOŘENÍ REGISTRACE:

 
REGISTRACE - Fyzická osoba
 • Zvolit Nová registrace
 • Zadat e-mail
 • Doporučujeme ponechat zaškrtnuté „použít e-mail jako uživatelské jméno“
 • Zadat heslo a ověření hesla – heslo musí mít minimálně 8 znaků a obsahovat alespoň jedno velké písmeno
 • Vybrat typ subjektu fyzická osoba
 • V části zastupující osoba zadat tituly před, za jménem, jméno, příjmení, datum narození, telefon
 • V části trvalé bydliště zadat ulice, číslo, PSČ, obec
 • Vybrat stát – zpravidla ponechat Česká republika
 • Zvolit Registrovat
 • Počkat na e-mail Aktivace účtu nového uživatele. Může se stát, že aktivační e-mail tzv. spadne do spamu. Proto pokud e-mail do Vaší běžné schránky nepřijde, zkontrolujte schránku se spamy.
 • Kliknout na aktivační odkaz v e-mailu. Aktivační e-mail je platný pouze 24 hodin od registrace.
 • Přístupový účet do systému je nyní aktivní.
 
REGISTRACE - Fyzická osoba - OSVČ
 • Zvolit Nová registrace
 • Zadat e-mail
 • Doporučujeme ponechat zaškrtnuté „použít e-mail jako uživatelské jméno“
 • Zadat heslo a ověření hesla – heslo musí mít minimálně 8 znaků a obsahovat alespoň jedno velké písmeno
 • Vybrat typ subjektu fyzická osoba – OSVČ
 • Zadat IČ
 • Zvolit „naplnit hodnoty z registru“ – obrázek vpravo u pole IČ; hodnoty z registru se do formuláře předvyplní
 • Ponechat předvyplněné, případně změnit zaškrtnutí plátce DPH
 • Zadat či ponechat DIČ
 • Vybrat typ organizace
 • V části zastupující osoba zadat či ponechat tituly před, za jménem, jméno, příjmení, datum narození, telefon
 • V části trvalé bydliště zadat či ponechat ulice, číslo, PSČ, obec
 • Vybrat stát – zpravidla ponechat Česká republika
 • Zvolit Registrovat
 • Počkat na e-mail Aktivace účtu nového uživatele. Může se stát, že aktivační e-mail tzv. spadne do spamu. Proto pokud e-mail do Vaší běžné schránky nepřijde, zkontrolujte schránku se spamy.
 • Kliknout na aktivační odkaz v e-mailu. Aktivační e-mail je platný pouze 24 hodin od registrace.
 • Přístupový účet do systému je nyní aktivní.
 
REGISTRACE – Právnická osoba
 • Zvolit Nová registrace
 • Zadat e-mail
 • Doporučujeme ponechat zaškrtnuté „použít e-mail jako uživatelské jméno“
 • Zadat heslo a ověření hesla – heslo musí mít minimálně 8 znaků a obsahovat alespoň jedno velké písmeno
 • Vybrat typ subjektu právnická osoba
 • Zadat IČ
 • Zvolit „naplnit hodnoty z registru“ – obrázek vpravo u pole IČ; hodnoty z registru se do formuláře předvyplní
 • Ponechat předvyplněné, případně změnit zaškrtnutí plátce DPH
 • Zadat či ponechat DIČ
 • Zadat či ponechat obchodní jméno
 • Vybrat typ organizace
 • V části zastupující osoba zadat či ponechat tituly před, za jménem, jméno, příjmení, datum narození, telefon
 • V části adresa sídla zadat či ponechat ulice, číslo, PSČ, obec
 • Vybrat stát – zpravidla ponechat Česká republika
 • Zvolit Registrovat
 • Počkat na e-mail Aktivace účtu nového uživatele. Může se stát, že aktivační e-mail tzv. spadne do spamu. Proto pokud e-mail do Vaší běžné schránky nepřijde, zkontrolujte schránku se spamy.
 • Kliknout na aktivační odkaz v e-mailu. Aktivační e-mail je platný pouze 24 hodin od registrace.
 • Přístupový účet do systému je nyní aktivní.
 

Druhý krok - VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE:     
 

Obsah formuláře je odlišný pro fyzickou osobu, fyzickou osobu – OSVČ a pro právnickou osobu. Do formuláře se automaticky přenášejí údaje o žadateli zadané při registraci. Podle typu žadatele se pak také požadují odlišné doplňující informace. Červeně vybarvená pole formuláře označují povinné údaje. Zeleně vybarvená pole formuláře označují nepovinné údaje.
 • Přihlaste se do systému vámi při registraci vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem
 • Zvolte Dotace, Dotace z programů Karlovarského kraje
 • Vyberte příslušný odbor, který dotaci administruje
 • Z nabídky vyberte příslušný formulář
 • Zvolte Vyplnit formulář    
   
Do formuláře se automaticky přenesly údaje o žadateli, které jste zadali při registraci vašeho uživatelského účtu. Pokud tyto údaje nejsou správné, je nezbytné je opravit. Opravu proveďte:
 • V pravém horním rohu okna zvolte v názvu účtu Osobní údaje
 • Změňte požadované osobní údaje
 • Zvolte Uložit
 • Zvolte Moje formuláře
 • Vyberte rozpracovaný formulář
 • Zvolte Vyčistit a potvrďte volbu Ano
 • Pokračujte vyplňováním formuláře
 
 • Vyplňte a požadované údaje do formuláře
 • Zvolte Uložit
 • Zvolte Zkontrolovat
 

Třetí krok - ODESLÁNÍ FORMULÁŘE:    
 

V případě, že jste si jisti, že formulář je vyplněný správně a systém při kontrole formuláře neohlásil chybu, je možné formulář odeslat.
 • Zvolte Odeslat     
   
Systém zobrazí informaci o odeslání žádosti. Obdržíte e-mail s instrukcemi o dalším postupu.
 
Za stránku zodpovídá Karel Kolařík
Datum aktualizace 16. 8. 2023 - 10:31