Domů Témata Sociální Oblast Sociálně-právní Ochrana Dětí Standardy Kvality Sociálně-právní Ochrany KÚKK

Standardy kvality sociálně-právní ochrany KÚKK

 

Krajský úřad Karlovarského kraje jako orgán sociálně-právní ochrany ve smyslu § 4 Zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPOD) je povinen se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídit standardy kvality sociálně-právní ochrany.
Standardy kvality sociálně-právní ochrany jsou definovány vyhláškou MPSV č. 473/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí a její přílohou č. 1.

  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí má zpracovány vnitřní pravidla a postupy za účelem naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany, které jsou účinné od 1. 1. 2015.

 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí zveřejňuje na webových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně- právní ochrany.
 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen KÚKK)


 

Standard č. 1 - MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

 Standard č. 2 - PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY

                    

Standard č. 3 - INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

 Standard č. 4 -  PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

    
Standard č. 5 - PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ

 

Standard č. 6 - PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

 

Standard č. 7 - PREVENCE 

 

Standard č. 8 - PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU

 
Standard č. 9 - JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

 

Standard č. 10 - KONTROLA PŘÍPADU

 

Standard č. 11 - RIZIKOVÉ A NOUZOVÉ SITUACE

 

Standard č. 12 - DOKUMENTACE O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

 

Standard č. 13 - VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

 

Standard č. 14 - NÁVAZNOST VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ NA DALŠÍ SUBJEKTY

 
​Stránky jsou v úpravě 
Za stránku zodpovídá Mgr. Miluše Merklová
Datum aktualizace 24. 1. 2024 - 16:33