Domů Témata Bezpečnost a prevence Prevence závislostního chování

Prevence závislostního chování

Aktuality a důležité strategické a koncepční dokumenty z oblasti protidrogové politiky Karlovarského kraje jsou umístěny na Bezpečnostním portálu Karlovarského kraje, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a  krizových situací v kraji a z oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.

Portál provozují Krajský úřad Karlovarského kraje a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.


Aktuality

Přehled aktualit z oblasti protidrogové prevence.
 

Strategické dokumenty
Aktuálně platné strategické a koncepční dokumenty kraje, výroční zprávy a další důležité dokumenty k politice v oblasti závislostí.
 

Důležité odkazy, vzdělávací a informační materiály
Zajímavé odkazy z oblasti prevence závislostního chování, koordinace politiky závislostí v České republice i na evropské úrovni, periodika.
 

Konference, semi
náře, kurzy
Pozvánky na konference a semináře s tématem závislostí, záznamy a prezentace z akcí.  
  

Projekty

Zajímavé projekty a počiny v oblasti protidrogové prevence a politiky závislostí.
 

Kontakty

Kontakty na krajskou protidrogovou koordinátorku, členy Pracovní skupiny prevence v oblasti závislostí v Karlovarském kraji, adresář poskytovatelů služeb z oblasti protidrogové prevence na území Karlovarského kraje.
 

Dotace
Aktuální přehled dotačních možností pro oblasti závislostí a závislostního chování.
 
Za stránku zodpovídá Bc. Martina Valentová
Datum aktualizace 27. 12. 2007 - 08:19