EVVO pro veřejnost

​​Soutěže obcí ve sběru odpadu a elektroodpadu

 
Karlovarský kraj pořádá každoročně soutěže obcí ve sběru separovaného odpadu, drobného elektra a velkých elektrospotřebičů. Tyto soutěže jsou zaštiťovány v rámci spolupráce Karlovarského kraje s odpadovými společnostmi EKO-KOM, a.s., ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. Do soutěží jsou automaticky zapojovány všechny obce, které s odpadovými společnostmi uzavřely smlouvu o spolupráci.

 

Liga odpadů

Soutěž vyhlašovaná v rámci spolupráce Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. Cílem této soutěže je motivovat obce a jejich občany k recyklaci separovaného odpadu, tedy plastu, papíru, nápojových kartonů, skla a kovu. Kromě bodů za výtěžnost odpadu na jednoho obyvatele se do výsledků započítávají i body za hustotu a dostupnost sběrné sítě.
 
Soutěží se ve dvou kategoriích – obce s počtem do 1 000 obyvatel obce s počtem nad 1 000 obyvatel.
Nejlepší tři obce z každé kategorie získají finanční poukaz v hodnotě 60.000 Kč za 1. místo, 30.000 Kč za 2. místo a 10.000 Kč za 3. místo. Peněžní odměnu mohou obce ve svém rozpočtu použít na libovolné účely.

 

EZ – Liga

Pořádání soutěže EZ – Liga zaštiťuje Karlovarský kraj v rámci spolupráce se společností ASEKOL a.s. Předmětem této soutěže je sběr drobného elektra. Hodnotí se výtěžnost drobného elektra v kilogramech na jednoho obyvatele.
 
Obce jsou rozděleny do dvou kategorií – obce s počtem do 2 500 obyvatel a obce s počtem nad 2 500 obyvatel.
 
Obce umístěné na prvních třech příčkách v každé kategorii jsou finančně odměněni částkou 15.000 Kč za 1. místo, 10.000 Kč za 2. místo a 5.000 Kč za 3. místo.
 

Soutěž obcí

Ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. pořádá Karlovarský kraj každoročně Soutěž obcí, která se zaměřuje na sběr velkých elektrospotřebičů. Hodnoceným aspektem je výtěžnost elektrospotřebičů v kilogramech na jednoho obyvatele. 
V této soutěži jsou obce rozděleny do dvou kategorií – obce s počtem obyvatel do 2 500 a obce s počtem obyvatel nad 2 500.
První tři obce s nejvyšší výtěžností jsou v každé kategorii odměněny finančním poukazem na 15.000 Kč za 1. místo, 10.000 Kč za 2. místo a 5.000 Kč za 3. místo.
 

Environmentální vzdělávání

Karlovarský kraj vydal celkem již osm publikací týkajících se životního prostředí.

Publikace jsou k vyzvednutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, budova C, 
2. patro, kancelář C231 (dostupné jsou: Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje, Vzácné a ohrožené houby Karlovarského kraje, Ryby a mihule Karlovarského kraje, Drahé kameny Karlovarského kraje a Zvláště chráněná území Karlovarského kraje).

 


Karlovarský kraj podporuje obdobně jako Komise Rady Asociace krajů CŘ pro životní prostředí a zemědělství a potažmo i Rada AKČR projekt „Sázíme budoucnost“.
 

Byla spuštěna nová webová stránka www.karlovarsky.trideni.cz. Nalézt zde můžete aktuality, akce a informace týkající se třídění odpadů v Karlovarském kraji.


Krajská koncepce Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Koncepce EVVO (268,95 KB, PDF)

 

Za stránku zodpovídá Ing. Adéla Dolanská Ing. Vít Venhoda
Datum aktualizace