Cyklistická doprava

Odbor regionálního rozvoje zde zveřejňuje aktuální informace, které se týkají výzev k jednotlivým národním či evropským dotačním titulům se zaměřením na cyklistickou dopravu.  

Pravidla pro poskytování příspěvků - SFDI


Kontakty na pracovníky oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje:

Za stránku zodpovídá Mgr. Martin Biša
Datum aktualizace 15. 11. 2023 - 13:25