Domů Témata Kultura a památková péče Památková péče Informace pro vlastníky kulturní památky

Informace pro vlastníky kulturní památky

Umístění tabulky Kulturní památka na objekt:

 Vlastníci nemovitých kulturních památek, kteří mají zájem o označení svého objektu tabulkou „Kulturní památka“ s velkým státním znakem, si mohou (po předchozí dohodě s pracovníky příslušné obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu na úseku státní památkové péče) tabulku vyzvednout a umístit na předem vybrané místo na svém objektu. Tabulka kulturní památka je velikosti 200 x 160 mm, kotví se pomocí dvou hmoždinek průměru 6 mm
 

Jak postupovat při obnově kulturní památky či nemovitosti v památkově chráněném území

Jak může vlastník kulturní památky ušetřit na daních

Příručka vlastníka kulturní památky najdete na webu MK ČR

Za stránku zodpovídá Martina Zahrádková
Datum aktualizace 30. 9. 2022 - 13:33