Domů Témata Kultura a památková péče Kultura Seminář knihovníků / kronikářů

Seminář knihovníků / kronikářů

Nejlepší knihovník a nejlepší knihovna Karlovarského kraje 2018
 
Tradice oceňování knihoven a jejich pracovníků v našem kraji byla zahájena v roce 2012 na návrh Krajské knihovny Karlovy Vary a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí (Cheb, Sokolov).
Ocenění se uděluje jednou za dva roky a je zaštítěno Karlovarským krajem, potažmo oddělením kultury. Cena se uděluje jako vyjádření uznání za zásluhy o kvalitativní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a o celkový rozvoj kulturního života obcí.
 
Seminář kronikářů - Nejlepší kronika Karlovarského kraje
Tradice oceňování kronikářů a kronik Karlovarského kraje je dlouhosáhlá. Tato akce se snaží ocenit a podpořit náročnou práci městských a obecních kronikářů a upozornit veřejnost na význam kronik. Jsou to v podstatě jediné psané dokumenty, které chronologicky pojednávají o významných událostech v daném místě a napomáhají se orientovat v jeho mnohdy složité historii.
Seminář je hlavní podstatou celé akce, je zaměřen na odborné prezentace (archivářů, historiků či ostatních odborníků), které mohou být nápomocny v další praxi všem regionálním kronikářům.
Za stránku zodpovídá Martin Karas
Datum aktualizace 27. 2. 2019 - 09:38