Cerdee

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování

CERDEE

„CERDEE-Ceramics: Documenting and disposing, educating and encouraging,experiencing and exploiting“ /“CERDEE-Keramika: její dokumentace a využití, vzdělávání a podpora, zkušenosti a jejich využití“
 
Popis projektu:
 
Projekt je zaměřen na téma porcelánu a jeho historii, avšak s akcentem na CCI- creative and cultural industries/kreativní  a kulturní průmysl. Střední Evropa má v oblasti výroby a zpracování keramického průmyslu dlouholetou tradici. Díky tomu má i určitý typ znalostí, které je potřeba zachovat a dál inovativně rozvíjet, s to i ve spolupráci s malými a středními podniky v daném území. Ekonomický potenciál oblasti keramiky (ale i navazujících kreativních průmyslů, např. sklářství apod.), není evidentně v jednotlivých regionech zcela využit. Projekt CERDEE se bude snažit zmapovat a stabilizovat síť CCI aktérů v území (tzn. zejména muzea, university, malé a střední podniky apod.). Projekt bude mít v první řadě regionální dopady: Partneři nejprve zmapují potenciál tohoto odvětví v území (vytipují cílové skupiny). Následně budou ve svém území aktivovat tyto aktéry a stabilizovat je např. pomocí individuálních workshopů a vzdělávacích seminářů.  To vše za podpory moderních technologií a nástrojů, vč. marketingu a vhodné propagace.
 
Klíčovým výstupem bude i virtuální produkt „City of Ceramics“/“Město keramiky“, který bude využívat sebrané informace/podklady a zároveň i podklady s 3D skenování v jednotlivých středoevropských muzeích a sbírkách porcelánu.
 
Ko-financování z EU:
Operační program Central Europe
 
Leadpartner:
Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan Hohenberg a.d. Eger/Selb (DE)
 
Náklady projektu:
celkem:                                    EUR 2.228.493,16
financování z ERDF:      EUR 1.822.127,61
 
Stav projektu:
zahájení projektu:          01. 5. 2019
ukončení projektu:         30. 04. 2022
 
Projektoví parnteři:
 • Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan Hohenberg a.d. Eger/Selb (DE), Lead partner
 • Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Boleslawiec (PL)
 • Museo Internationale delle Ceramiche in Faenza, Faenza (IT)
 • Technische Universität Ilmenau, Ilmenau (DE)
 • Tourist and Cultural Board Kranj, Kranj (SI)
 • Narodni muzej Slovenije, Ljubljana (SI)
 • University of West Bohemia, Plzen/Cheb (CZ)
 • New Design University - Privatuniversität St. Pölten (AT)

 

Asociovaní partneři:

 • Stadt Selb, Selb (DE)
 • Rosenthal GmbH, Selb (DE)
 • bayern design GmbH, München (DE)
 • Akademie für Gestaltung und Design der Handwerkskammer München, München (DE)
 • Meissen Porzellan-Stiftung GmbH, Meißen (DE)
 • Netzwerk Digitales Gründerzentrum GmbH, Hof (DE)
 • Confartigianato delle provincial di Ravenna, Ravenna (IT)
 • CAF CAN, Bologna (IT)
 • ISIA Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, Faenza (IT)
 • Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza – Contamination Lab, Faenza (IT)
 • Lončarski atelje Slovenskega etnografskega muzeja, Ljubljana (SI)
 • Karlovarsky kraj, Karlovy Vary (CZ)
 • Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, Karlovy Vary (CZ)
 • Comune di Faenza, Faenza (IT)

 

Veškeré informace naleznete také na webových stránkách projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CerDee.html  (pozn. vzhledem k typu projektu  způsobu jeho financování, jsou dokumenty a podklady převážně v angličtině, příp. v národních jazycích projektových partnerů).
Za stránku zodpovídá Ing. Jana Bělohoubková
Datum aktualizace