Aktuality

 
Vodoprávní úřad krajského úřadu si dovoluje připomenout všem vlastníkům bezodtokých jímek („žump“), že od roku 2019 došlo ke zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod v těchto jímkách. Zároveň od roku 2021 dojde ke zpřísnění kontroly plnění zákonných povinností při likvidaci odpadních vod v jímkách (četnost vyvážení, doklady, těsnost jímek).
  

Za stránku zodpovídá Mgr. Andrea Krýzlová
Datum aktualizace 25. 8. 2022 - 10:05