Seniorská obálka

 
Co byste měli vědět o Seniorské obálce:
  • Seniorská obálka je projekt, který vznikl v Jihomoravském kraji a v případě potřeby usnadňuje složkám integrovaného záchranného systému pomoc chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Jedná se o kartu, která obsahuje základní údaje o zdravotním stavu seniora a užívaných lécích, včetně kontaktů na rodinné příslušníky a praktického lékaře.
  •  Podnětem pro vznik Seniorských obálek byly velmi časté výjezdy záchranářů k seniorům. Takto shromážděné informace na jednom místě – Seniorská obálka – mohou znamenat úsporu času v minutách, což následně může vést k záchraně života. Pomocí Seniorské obálky záchranáři získají kontakt i na osoby blízké, které mohou následně informovat o zdravotním stavu seniora.
  •  Cílem je, aby tento projekt byl realizován v každém kraji. V současné době je projekt realizován v Jihomoravském, Jihočeském a Královehradeckém kraji. V roce 2019 se připravuje realizace projektu i ve Středočeském kraji.
  • ICE označení je mezinárodní zkratka a znamená "použít v případě nouze" (z anglických slov In Case of Emergency)
  • pomáhá v situacích, kdy se dostanete do tísně, ohrožení zdraví nebo života
  • Projekt Seniorská obálka obdržel dne 22. 2. 2019 souhlas s použitím loga Karlovarského kraje a dne 27. 2. 2019 Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.
 
Pro seniory:
  • barevný tiskopis ke stažení a následné vyplnění ručně pro jednotlivce je k dispozici ZDE (1021,24 KB, PDF) 
  • ICE kartu vyplňte podle Pravidel uvedenýchZDE (581,79 KB, PDF)
  • Kartu umístěte na viditelném místě ve Vašem bytě nebo domě! Buď na dveřích lednice, nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného sytému Karlovarského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech!
  • zda se Seniorská obálka, tištěný tiskopis nebo celá sada distribuuje i u Vás, zjistíte na sociálním odboru městské části, města či obecním úřadu, kde bydlíte
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Bartošová
Datum aktualizace