Domů Dotace Časté dotazy - FAQ

Časté dotazy - FAQ

 
Otázka: Mohu se do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace registrovat před začátkem lhůty pro přijímání elektronických žádostí o dotace?
Odpověď: Ano, můžete. Registrovaným žadatelům doporučujeme, aby si pečlivě uschovali přístupové údaje do elektronického systému pro podávání žádostí. Obnova přístupových údajů tzv. na poslední chvíli může být velmi problematická. Kontaktujte nás na e-mailu edotace@kr-karlovarsky.cz nebo na telefonu administrátora dotačního programu.
Otázka: Je možné vyplnit žádost před začátkem lhůty pro přijímání elektronických žádostí o dotace?
Odpověď: Ano, nyní to již možné je. Rozpracovaný, tedy předem vyplněný a zkontrolovaný formulář žádosti uložte a odešlete jej v době stanovené pro příjem žádostí o dotace. Mimo tuto dobu systém nedovolí žádost odeslat.
Otázka: Mohu použít vzorovou žádost o dotaci zveřejněnou na webových stránkách Karlovarského kraje pro vyplnění, tisk a doručení spolu se všemi přílohami na podatelnu Karlovarského kraje?
Odpověď: Ne, vzorovou žádost o dotaci nepoužívejte. Tento vzor je určen pouze pro představu, co vše bude žadatel v elektronickém systému pro podávání žádostí o dotace vyplňovat. Systém do elektronického formuláře doplňuje údaje z registrace a z pravidel pro příslušný dotační program. Žadatel vyplní do elektronické žádosti pouze nezbytně nutné údaje. Elektronickou žádost o dotaci nejprve odešlete v elektronickém systému pro podávání žádostí o dotace a teprve potom jí vytiskněte, podepište a doručte na podatelnu Karlovarského kraje. Vytištěná žádost bude obsahovat stejné údaje z elektronické žádosti a také čárový kód. Ten vzorová žádost nemá. Po odeslání elektronické žádosti obdržíte potvrzovací zprávu spolu s instrukcemi pro další postup. 
Otázka: Při registraci jsem vyplnil nesprávné údaje, ale žádost jsem ještě nepodal (neodeslal) mohu údaje opravit?
Odpověď: Ano, můžete. V menu osobní údaje proveďte opravy registračních údajů. Neodeslanou žádost odstraňte ze systému. Vytvořte novou žádost. Do žádosti se doplní opravené údaje z registrace.
Otázka: Při registraci jsem vyplnil nesprávné údaje a již jsem podal (odeslal)  žádost mohu údaje opravit?
Odpověď: Ano, můžete. Opravené údaje z registrace se budou doplňovat do každé další nově vyplňované žádosti. V žádosti, kterou jste podal (odeslal) již ale oprava v elektronickém systému pro podávání žádostí o dotace možná není. Kontaktujte úředníky příslušného odboru, kteří administrují příslušnou žádost. S nimi dohodnete pro vás vhodný způsob opravy listinné žádosti. Pokud však máte žádost o dotaci rozpracovanou a uloženou, musíte tuto uloženou žádost o dotaci ze systému smazat a založit novou. Jen tak se opravené údaje správně doplní do žádosti o dotaci.
Otázka: Zapomněl jsem heslo. Co mám dělat?
Odpověď: Ve vstupní obrazovce do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace vyberte volbu Zapomenuté heslo. Systém požádá o sdělení vašeho e-mailu, který jste zadali při registraci. Na tento e-mail pak přijde odkaz, pomocí kterého je změna hesla možná. Pokud zadáte registrační e-mail chybně, systém nemůže instrukce ke změně doručit správně. Zkontrolujte také, zda e-mail s instrukcemi tzv. nespadne do spamu.
Otázka: Kolik neúspěšných pokusů o přihlášení systém pro podávání žádostí o dotaci umožňuje, aniž by zablokoval přístup k uživatelskému účtu?
Odpověď: Celkem máte 5 neúspěšných pokusů o přihlášení, aniž by se uživatelský účet zablokoval. Po zadání 6. neúspěšném pokusu o přihlášení systém z bezpečnostních důvodů přístup k uživatelskému účtu zablokuje.
Otázka: Přístup k uživatelskému účtu se zablokoval. Co mám dělat?
Odpověď: V tomto případě je nutná spolupráce s námi. Kontaktujte nás na e-mailu edotace@kr-karlovarsky.cz nebo na telefonu administrátora dotačního programu. Ten zajistí odblokování přístupu k uživatelskému účtu. Po té, co bude uživatelský účet odblokovaný, postupujte podle návodu uvedeného v dotazu „Zapomněl jsem heslo“.
Otázka: Zapomněl jsem e-mail, kterým jsem se do systému pro podávání žádostí o dotace registroval. Co mám dělat?
Odpověď: V tomto případě je nutná spolupráce s námi. Kontaktujte nás na e-mailu edotace@kr-karlovarsky.cz nebo na telefonu administrátora dotačního programu. Po ověření některých vašich údajů vám sdělí název registračního e-mailu a případně uživatelský účet odblokují. Po té, co bude uživatelský účet odblokovaný, postupujte podle návodu uvedeného v dotazu „Zapomněl jsem heslo“.
Otázka: Mohu žádat o různé dotace z různých dotačních programů, pokud jsem fyzická osoba (nepodnikající) a zároveň fyzická osoba – OSVČ?
Odpověď: Ano, můžete. Pokud jste způsobilým žadatelem v příslušných dotačních programech, tedy spadáte do povoleného okruhu žadatelů, pak jako fyzická osoba (nepodnikající) a fyzická osoba – OSVČ žádat můžete. Musíte si však vytvořit dvě registrace. Jednou jako fyzická osoba (nepodnikající) a podruhé jako fyzická osoba – OSVČ.
Otázka: Mohu při více registracích použít jednu e-mail adresu?
Odpověď: Ano, žadatel fyzická osoba (nepodnikající), která je současně také fyzická osoba - OSVČ může v případě potřeby použít dvě různé registrace s tím, že v nich uvede stejnou e-mail adresu, tedy např. fyzická osoba - uživatelské jméno: franta.novak a e-mail franta.novak@mail.cz pro první registraci a fyzická osoba – OSVČ  – uživatelské jméno  franta.novak.osvc a e-mail franta.novak@mail.cz pro druhou registraci.
Otázka: Jsem fyzická osoba, která je současně fyzickou osobou podnikající – OSVČ a která působí jako zástupce spolku (jednatel společnosti …). Mohu na jednu registraci podávat žádost o dotaci kombinovaně pro všechny tři typy žadatele (fyzická osoba nepodnikající, fyzická osoba podnikající – OSVČ, právnická osoba)?
Odpověď: Kombinovaný přístup z jednoho uživatelského účtu rozhodně nedoporučujeme, i když je možný. Silně doporučujeme vytvořit si v systému tři registrace pro každý typ žadatele. V registraci můžete použít stejný e-mail a heslo pro všechny tři registrace. Vždy však musíte volit různé uživatelské jméno.
Otázka: Nefunguje mi aktivace uživatelského účtu. Co mám dělat?
Odpověď: Problém může být způsobený tím, že máte v prohlížeči otevřeno více záložek. Doporučujeme tento postup:
  1. Pokuste se přihlásit do systému. Tento pokus bude neúspěšný. Vynutíte si však odeslání nového aktuálního aktivačního e-mailu.
  2. Zavřete internetový prohlížeč.
  3. Vyhledejte poslední aktivační e-mail a klikněte na link pro aktivaci účtu. Otevře se internetový prohlížeč s přihlašovací stránkou přihlašovací stránkou.
  4. Přihlaste se. Pokus by měl být úspěšný.
  5. V případě, že problém přetrvává, neváhejte nás kontaktovat na edotace@kr-karlovarsky.cz.
Otázka: Pro jeden subjekt (jednoho žadatele) je založeno více než jedna registrace. Lze tyto registrace sloučit do jedné?
Odpověď: Ne, tato možnost bohužel není možná. 

 

Konkrétní informace k danému dotačnímu programu Vám poskytne určená kontaktní osoba.

Telefonické kontakty na tyto kontaktní osoby naleznete v seznamu dotačních programů.

V případě obecných dotazů k dotacím Karlovarského kraje případně k funkčnosti systému nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy edotace@kr-karlovarsky.cz. .

Za stránku zodpovídá Karel Kolařík
Datum aktualizace 26. 9. 2023 - 14:51