Domů Témata Životní Prostředí Odpadové Hospodářství

Odpadové hospodářství

Informace pro veřejnost a obce:

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady (včetně autovraků)

 

Informace pro provozovatele:

Náležitosti žádosti (372,44 KB, PDF) o povolení a povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, náležitosti žádosti o souhlas a souhlasu s provozem malého zařízení, náležitosti žádosti o povolení provozu skládky odpadů, náležitosti žádosti o povolení a povolení k obchodování s odpady a náležitosti zprávy o revizi

 

Katalog činností (417,77 KB, PDF) v oblasti nakládání s odpady

Způsoby využití (377,12 KB, PDF) odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím

Za stránku zodpovídá Mgr. Ulrika Lillová
Datum aktualizace 16. 1. 2024 - 12:57