Domů Témata Životní prostředí Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Informace pro veřejnost a obce:

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady (včetně autovraků)

 

Informace pro provozovatele:

Náležitosti žádosti (372,44 KB, PDF) o povolení a povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, náležitosti žádosti o souhlas a souhlasu s provozem malého zařízení, náležitosti žádosti o povolení provozu skládky odpadů, náležitosti žádosti o povolení a povolení k obchodování s odpady a náležitosti zprávy o revizi

 

Katalog činností (417,77 KB, PDF) v oblasti nakládání s odpady

Způsoby využití (377,12 KB, PDF) odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím


Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje:

Plán odpadového hospodářství 2016 - 2025

 

Zpráva o plnění cílů POH Karlovarského kraje za roky 2016 a 2017 (715,45 KB, PDF)

 Vyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2020 (2,38 MB, PDF)

Vyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2019 (2,32 MB, PDF)

Vyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2018 (1,99 MB, PDF)

Vyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2017 (2,19 MB, PDF)

Vyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2016 (1,35 MB, PDF)

Vyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2015 (465,14 KB, PDF)

Vyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2014 (214,49 KB, PDF)

Vyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2013 (372,88 KB, PDF)

Za stránku zodpovídá Mgr. Ulrika Lillová
Datum aktualizace 7. 2. 2023 - 11:41