Domů Krajský úřad Stanoviska a vyjádření ústředních orgánů státní správy

Stanoviska a vyjádření ústředních orgánů státní správy

MINISTERSTVO VNITRA

Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu

 

Za stránku zodpovídá Ing. Michaela Mrázová
Datum aktualizace 14. 8. 2023 - 11:27