WORKING4TALENT

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování
Logo W4TLogo interereg EU
 
 
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje, byla od ledna 2012 partnerem mezinárodního projektu „Lidský kapitál a inovace“ (akronym Working4Talent), který je financován z Operačního programu Meziregionální spolupráce – Interreg IVC.  Vedoucím partnerem projektu je španělská rozvojová agentura Donostia de San Sebastián a dalšími partnery jsou agentury, veřejná správa nebo inovační a vědecká centra z dalších 8 evropských zemí.
 

Hlavním cílem projektu bylo sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v zemích EU v oblasti práce s „talenty“ – vysokoškolskými studenty, výzkumníky a mladými profesionály. Jednalo se především o jejich přilákání do regionu, jejich rozvoj a mobilitu, možnou spolupráci v regionu v rámci inovačních sítí a sledování poptávky vs. nabídky za účelem vytvoření regionální strategie pro práci s těmito lidmi.

 
Celkový rozpočet projektu Working4Talent činí cca 1,650 mil. EUR. Projekt byl realizován od ledna 2012 do prosince 2014.
 

Více informací o aktivitách a výstupech projektu najdete na stránkách agentury www.karp-kv.cz  v sekci Projekty.

Za stránku zodpovídá Ing. Jana Bělohoubková
Datum aktualizace