Domů Krajský úřad Úřední deska Závěrečný účet a účetní závěrka KK

Závěrečný účet a účetní závěrka KK

Odbor Odbor finanční
Okruh Stálé informace

ROK 2022

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu - aktualizace (378,3 KB, PDF)

Z​ávěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2022 - textová část.pdf (1,11 MB, PDF)

Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2022 - tabulková část.pdf (7,93 MB, PDF)

Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2022 - grafová část.pdf (351,01 KB, PDF)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2022.pdf (751,17 KB, PDF)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2022 - přílohy.pdf (339,11 KB, PDF)

Roční zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2022.pdf (318,98 KB, PDF)

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2022.pdf (171,92 KB, PDF)

Inventarizační zpráva za rok 2022.pdf (236,5 KB, PDF)

Inventarizační zpráva - přílohy.pdf (8,51 MB, PDF)

Výkaz FIN_2-12M.pdf (362,99 KB, PDF)

Rozvaha.pdf (97,94 KB, PDF)

Vykaz zisku a ztrát.pdf (93,26 KB, PDF)

Vykaz Příloha.pdf (112,47 KB, PDF)

Přehled o změnách vlastního kapitálu.pdf (75,61 KB, PDF)

Přehled o peněžních tocích.pdf (76,47 KB, PDF)

 

ROK 2021

Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2021 - textová část.pdf (845,96 KB, PDF)

Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2021 - tabulková část.pdf (3,25 MB, PDF)

Záverečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2021 - grafová část.pdf (413,43 KB, PDF)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření karlovarského kraje za rok 2021.pdf (613,55 KB, PDF)

Příloha A zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021.pdf (290,88 KB, PDF)

Příloha B zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021.pdf (137,92 KB, PDF)

Příloha C zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021.pdf (170,09 KB, PDF)

Příloha D zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021.pdf (567,31 KB, PDF)

Roční zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2021.pdf (645,02 KB, PDF)

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021.pdf (723,64 KB, PDF)

Inventarizační zpráva za rok 2021.pdf (194,71 KB, PDF)

Přílohy inventarizační zprávy za rok 2021.pdf (3,42 MB, PDF)

Výkaz FIN 2 12M za rok 2021.pdf (147,74 KB, PDF)

Rozvaha za rok 2021.pdf (62,3 KB, PDF)

Výkaz zisku a ztrát za rok 2021.pdf (58,85 KB, PDF)

Výkaz příloha za rok 2021.pdf (122,91 KB, PDF)

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2021.pdf (54,56 KB, PDF)

Přehled o peněžních tocích za rok 2021.pdf (53,58 KB, PDF)

Za stránku zodpovídá Ing. Stanislava Žáková
Datum aktualizace 1. 9. 2023 - 09:07