Domů Karlovarský kraj O kraji Letiště Karlovy Vary

Letiště Karlovy Vary

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování

„Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa – 2. část“ 
Výstavba nové odbavovací budovy v podobě trupu letadla

letiste.jpg

Autor architektonického návrhu: Ing.arch.Petr Parolek, Ph.D. FA PAROLLI, s.r.o.

V současné době je realizována jedna z významných investičních akcí Karlovarského kraje. Jedná se o výstavbu nové odbavovací haly mezinárodního letiště v Karlových Varech.

Dne 20. února 2008 byly zahájeny stavební práce na realizaci 2. části III. etapy modernizace letiště Karlovy Vary – výstavba nové odbavovací budovy. Celkové náklady na tento projekt jsou předpokládány ve výši cca 98 130 000 korun.

Vlastní novostavba haly, která navazuje na objekt původní odbavovací budovy má podobu trupu letounu. Autorem architektonického řešení je Ing. arch. Petr Parolek. Původní idea architektonického návrhu byla ovlivněna charakterem a lokalizací stavby. Vlastní řešení objektu nese výrazné znaky výtvarných prvků, které se vyskytují v letecké technice.

Nová odbavovací hala je navržena s maximálním důrazem na komfort pro cestující a provozní potřeby činnosti letiště odpovídající standardům mezinárodního letiště s přihlédnutím k významu regionu formou zvýšení prostorových kapacit. Po uvedení budovy do trvalého provozu bude schopen investor, tedy Karlovarský kraj, resp. provozovatel letiště - společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. odbavovat očekávaný rostoucí počet cestujících. Po uvedení nové odbavovací haly do provozu dojde k navýšení kapacity současně odbavovaných osob, což umožní odbavení 3 až 4 dopravních letadel střední velikosti souběžně.

V nově vybudované odbavovací hale budou tyto provozní celky :
 

Veřejná hala – 1. nadzemní podlaží

  • prostory pro odbavení cestujících a jejich zavazadel
  • prostory pro bezpečnostní kontrolu cestujících a jejich kabinových zavazadel při vstupu do neveřejného prostoru
  • přepážky cestovních kanceláří
  • přepážky leteckých společností
  • nový bar vč. salonku

Galerie (zázemí letiště) - 2.nadzemní podlaží

  • kanceláře
  • celní úřad
  • pronajímatelné prostory
  • zasedací místnost
  • VIP salonek

Předmětná 2. část III. etapy „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba odbavovací budovy“ je spolufinancována z prostředků Karlovarského kraje a Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Třetí etapa modernizace letiště Karlovy Vary navazuje na dvě předchozí, které zahrnovaly rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy a rovněž kompletní rekonstrukci světelného zabezpečovacího zařízení. Tato etapa završí společnou snahu Karlovarského kraje a letiště odbavovat cestující podle mezinárodních úmluv, s maximálním komfortem a v odpovídajících prostorových podmínkách.

Po dokončení celé III. etapy modernizace letiště Karlovy Vary vznikne ucelený funkční odbavovací komplex, který bude schopen zabezpečit odbavení cestujících podle požadovaných standardů s odpovídající prostorovou kapacitou. Současně dojde k dokončení reorganizace přepravních a kontrolních technologií transportu zavazadel. Tímto dojde k naplnění předpokladů k dalšímu rozvoji Karlovarského kraje, jak z hlediska podpory cestovního ruchu, tak s ohledem na rozvoj dopravní infrastruktury kraje.

Další informace je možné získat na : http://www.airport-k-vary.cz/cs/modernizace-realizace/ 
                                                       http://www.airport-k-vary.cz/cs/modernizace-planovane-etapy/ 

loga.jpg
Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace