Domů Dotace Důležité informace pro žadatele o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Důležité informace pro žadatele o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

 VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje na jednání 23. 10. 2023 schválilo a vyhlásilo usnesením č. ZK 456/10/23 tyto dotační programy:
 1. Program na podporu aktivit v cestovním ruchu
 2. Program na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení
 3. Program na podporu vydávání neperiodických publikací
 4. Program na přípravu projektů obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v památkově chráněných územích
 5. Program na podporu aktivní činnosti seniorů
 6. Program na podporu rodiny
   
Zastupitelstvo Karlovarského kraje na jednání 11. 9. 2023 schválilo a vyhlásilo usneseními č. ZK 377/09/23, ZK 378/09/23, ZK 379/09/23, ZK 432/09/23 tyto dotační programy:
 1. Motivační (dotační) program pro lékaře primární péče ve věku nad 65 let (aktualizace programu 20. 11. 2023, usnesení č. ZK 504/11/23)
 2. Stipendijní (dotační) program pro studenty doktorského studia lékařských fakult
 3. Program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
 4. Program na podporu kulturních aktivit
 5. Program na podporu infrastruktury památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
 6. Program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu
 7. Program na podporu sportovních akcí
 8. Program na podporu sportovních aktivit
 9. Stipendijní (dotační) program na podporu studentů vyšších odborných škol - obor vzdělávání 75-32-N/01 Sociální práce
 10. Program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení
 11. Program na podporu vrcholového sportu
 12. Program na podporu vzdělávání dětí a mládeže v kultuře
 13. Program v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025
 14. Program pro poskytování dotací v rámci projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence III"
Zastupitelstvo Karlovarského kraje na jednání 11. 9. 2023 schválilo usnesením č. ZK 429/09/23:
 1. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2024
Bližší informace o konkrétním dotačním programu nalezne žadatel na stránkách:
 
 
Portál občana Karlovarského kraje umožňuje tři způsoby přihlášení:
 1. Prostřednictvím portrálu národního bodu "Identita občana".
  • je určeno pro občany - fyzické osoby nepodnikající
  • žádost není nutné, ale je možné podepsat elektronickým podpisem
 2. Prostřednictvím Informačního systému datových schránek "ISDS"
  • je určeno pro majitele datové schránky
  • žádost není nutné, ale je možné podepsat elektronickým podpisem
 3. Zadáním jména a hesla
  • je určeno pro žadatele, kteří nemají zřízenu "Identitu občana" nebo datovou schránku
  • žádost je možné podepsat elektronickým podpisem
  • pokud není žádost podepsána elektronickým podpisem, je nutné žádost vytisknout, podepsat a doručit Karlovarskému kraji
Za stránku zodpovídá Karel Kolařík
Datum aktualizace 21. 11. 2023 - 09:37