Domů Karlovarský kraj O kraji CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko bavorském regionu

CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko bavorském regionu

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování
Cil3.jpgEU.jpglogo_cil_3.gif

CLARA II                              

O projektu

Základní myšlenka projektu vyplynula z pozitivních zkušeností kooperačních partnerů z realizace projektu CLARA 2 (v letech 2010-2013). Vzhledem k tomu, že přeshraniční dotační programy neumožňují vytvořit trilaterální projekt (Sasko, Bavorsko, Karlovarský kraj), byly vytvořeny dva projekty CLARA 2. Pro pokračování v nastavené trilaterální spolupráci mezi Bavorskem, Saskem a Karlovarský krajem je aplikován tentýž princip. Vznikly dva obdobné projekty na:

-       česko-bavorské hranici projekt „CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“,
-       česko-saské hranici projekt „CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“.
Společným vedoucím partnerem obou projektů je Karlovarský kraj, který bude koordinovat aktivity projektů jak na česko-bavorském a česko-saském území, tak i v mezích obou přeshraničních operačních programů, mezi projekty navzájem.
Projekty CLARA III: Bavorsko aCLARA III: Sasko byly v roce 2016 úspěšně schváleny monitorovacím výborem.
Doba realizace projektu: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019 (36 měsíců)
 
Über das Projekt
Die Grundidee des Projektes  entstand aufgrund der positiven Erfahrungen der Kooperationspartner aus der Realisierung des Projektes CLARA 2 (2010-2013). Im Hinblick darauf, dass die grenzübergreifenden Förderprogramme ein dreiseitiges Projekt (Sachsen, Bayern,  Karlsbader Region) nicht ermöglichen, wurden 2 Projekte CLARA 2 gebildet. Das gleiche Prinzip der trilateralen Zusammenarbeit zwischen Bayern, Sachsen und Karlsbader Region wird für die nachfolgende Projekte angewendet.  Zwei vergleichbare Projekte werden gebildet für:
​-       die tschechisch-bayerische Grenze das projekt „CLARA III: Entwicklung der gemeinsamen partnerschaftlichen Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltung in der tschechisch-bayerischen Region“,
-       die tschechisch-sächsische Grenze das Projekt „CLARA III: Entwicklung der gemeinsamen partnerschaftlichen Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltung in der tschechisch-sächsischen Region“.
Gemeinsamer Lead-partner beider Projekte ist Karlsbader Region, der die Aktivitäten beider Projekte nicht nur auf dem tschechish-bayersichen und tschechisch-sächsischen Gebiet, sondern auch im Rahmen der beiden grenzübergreifenden Projekte koordinieren wird.
 
Projektumsetzung: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019 (36 Monate)
Projekte CLARA III: Bayern und CLARA III. Sachsen wurden im Jahre 2016 erfolgreich durch den Begleiausschuss genehmigt.
 
V rámci přípravné fáze se uskutečnila tato jednání/Im Rahmen der Projektvorbereitung wurden folgende Besprechungen durchgeführt:

Jednání/Besprechung č./Nr.1 
 

Jednání/Besprechung č./Nr.3 

V rámci realizace projektu se uskutečnila tato jednání/Im Rahmen der Projektdurchführung wurde realisiert:

Koordinační skupina č. 1/Koordinationsgruppe Nr. 1 (19. 10. 2016) 
 

Žádosti o dotaci / Projektantrag:

Za stránku zodpovídá Mgr. Bc. Gabriela Donovová, DiS.
Datum aktualizace