Odborná způsobilost


 

​Termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy velkými vozidly v roce 2024


 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako dopravní úřad podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, stanovil podle § 8 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy velkými vozidly pro rok 2024 v těchto dnech :

 

I. pololetí 

II. pololetí

16.01.2024

18.06.2024

15.02.2024

17.09.2024

14.03.2024

17.10.2024

11.04.2024

19.11.2024

16.05.2024

 12.12.2024  

16.01.2025


Zkoušky odborné způsobilosti se konají vždy od 8:00 hodin. Sraz účastníků v přízemí budovy B krajského úřadu. 

 

V případě dalších dotazů volejte na tel.: 354 222 402 (Miroslav Hrouda) nebo zasílejte dotaz na e-mail:    
miroslav.hrouda@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá Miroslav Hrouda
Datum aktualizace 3. 1. 2024 - 13:30