Domů Karlovarský kraj Vnější vztahy Karlovarského kraje

Vnější vztahy Karlovarského kraje

 

Koordinace a spolupráce mezi kraji České republiky

Spolupráce a vzájemná komunikace mezi kraji ČR probíhá na mnoha úrovních - od zasedání hejtmanů na úrovni Rady asociace krajů ČR (AKČR), přes jednání komisí Rady AKČR až po pravidelná setkávání ředitelů krajských úřadů a vedoucích jednotlivých odborů. Pracovní témata a zastoupení krajů v jednotlivých komisích asociace krajů jsou na internetové stránce AKČR.

Partnerské vztahy Karlovarského kraje se zahraničními regiony a městy

Karlovarský kraj se od počátku své existence logicky zaměřil v oblasti mezinárodních vztahů na svého bezprostředního souseda - na Německo. Společná hranice Karlovarského kraje s Německem měří 232,109 km (132,968 km se Saskem a 99,141 km s Bavorskem), karlovarský region spojuje s Německem celkem 8 mezinárodních silničních hraničních přechodů (5 se Saskem a 3 s Bavorskem). Otázky řešení společných projektů v příhraničních oblastech byly a jsou vnímány jako potřebné pro regionální rozvoj, pro lepší integraci Karlovarského kraje do společného evropského prostoru. To se týká například budování dalších hraničních spojení.

V současné době jsou již podepsána dvě společná prohlášení o spolupráci mezi Karlovarským krajem a sousedními německými spolkovými zeměmi a regiony:

Karlovarský kraj podepsal partnerskou smlouvu o vzájemné spolupráci s městskou částí čínského Pekingu nazvanou Changping. Pro hlavní město jedné ze světových velmocí se kraj rozhodl mezi několika nabídkami, které obdržel v uplynulých letech z čínské strany. Peking jako hlavní město Číny byl pro Karlovarský kraj velmi zajímavým partnerem.

V zájmu posílení přátelských vztahů mezi Velvyslanectvím Vietnamské socialistické republiky a Karlovarským krajem bylo dne 24. dubna 2017 uzavřeno Memorandum o porozumění a spolupráci. Podpisem jej stvrdila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a velvyslanec Vietnamské socialistické republiky Truong Manh Son.

 

Dne 11. června 2018 bylo uzavřeno Memorandum o navázání přátelského styku a spolupráce mezi Provincií Quang Ninh - Vietnamská socialistická republika a Karlovarským krajem.

Za stránku zodpovídá Bc. Tereza Hrdličková
Datum aktualizace 14. 2. 2024 - 12:43