Domů Krajský úřad Správní agendy Evidence obyvatel, OP, CD

Evidence obyvatel, OP, CD

Osobní doklady

 

Informační systém evidence obyvatel

 

Správní poplatky (196,5 KB, DOC)

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Pro elektronické vyplnění je nutné mít nainstalovaný Acrobat Reader verze 9.0 a vyšší, žádost lze i elektronicky podepsat.

 

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 1. Postup ohlašovny ve správním řízení při rušení údaje o místu trvalého pobytu (32,65 KB, DOCX)
 2. Postup ohlašoven v řízení při rušení údaje o místu pobytu s neznámým pobytem účastníka - Metodika -   opatrovník a fikce doručení (255 KB, DOC)
 3. Návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu (44,5 KB, DOC)
 4. Výzva k odstranění nedostatků žádosti (39,5 KB, DOC)
 5. Usnesení o přerušení řízení - odstranění nedostatků návrhu (41 KB, DOC)
 6. Usnesení o zastavení řízení z důvodu neodstranění vad návrhu (45 KB, DOC)
 7. Oznámení o zahájení řízení (47,5 KB, DOC)
 8. Předvolání svědka (40 KB, DOC)
 9. Protokol o výslechu svědka (43 KB, DOC)
 10. Protokol o ústním jednání (45,5 KB, DOC)
 11. Výzva účastníka řízení k vyjádření se k podkladům rozhodnutí (39 KB, DOC)
 12. Rozhodnutí o vyhovění návrhu (45,5 KB, DOC)
 13. Rozhodnutí o zamítnutí návrhu (45 KB, DOC)
 14. Vyrozumění o podaném návrhu (39 KB, DOC)
 15. Předložení odvolání odvolacímu orgánu (41 KB, DOC)
 16. Doručovací obálka s modrým pruhem (508,18 KB, PDF)
 17. Veřejná vyhláška - doručení písemnosti (43 KB, DOC)
 18. Sběrný arch spisu (19,91 KB, XLSX)
 19. Usnesení o zastavení řízení - odpadl důvod (42,5 KB, DOC)
 20. Usnesení o zastavení řízení - žádost zjevně právně nepřípustná (44 KB, DOC)

 

Stanoviska Odboru správních činností Ministerstva vnitra ČR
 

GDPR
 

Metodika Odboru správních činností Ministerstva vnitra ČR

 1. Metodická doporučení 2021 EO (800,05 KB, PDF)
 2. Metodická doporučení 2021 OPCD (1,05 MB, PDF)
 3. Metodické doporučeni postupu při změně místa trvalého pobytu (236,35 KB, PDF)
 4. Metodická doporučení 2022 - agenda evidence obyvatel a agenda základního registru obyvatel (545,46 KB, PDF)
 5. Metodická doporučení 2022 - agenda občanských průkazů a cestovních dokladů (344,09 KB, PDF)
 6. Dodatečné stanovisko k využití datové schránky podnikající fyzické osoby (154 KB, DOC)
 7. Směrnice MV č.j. MV- 136664-24/SC-2021 ze dne 29. prosince 2021 (896,54 KB, PDF)

  

Za stránku zodpovídá Mgr. Lucie Mildorfová
Datum aktualizace 31. 8. 2023 - 13:01