Domů GDPR Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Krajský úřad Karlovarského kraje v souladu s ustanovením Čl. 37 nařízení GDPR jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Kontakt na pověřence:

Ing. Radim ADAMEC 
e-mail: gdpr@kr-karlovarsky.cz 
tel: 354222410 

 

Úkoly pověřence:

1. Sleduje soulad vnitřní praxe úřadu s právní úpravou ochrany osobních údajů.

2. Spolupracuje s dozorovým úřadem.

3. Zajištuje kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace.

4. Poskytuje poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitoruje jeho uplatňování.

Za stránku zodpovídá Mgr. Daniel Tovth
Datum aktualizace 1. 10. 2023 - 08:11