Domů Témata Doprava Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí osoby

Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí osoby

Při provozování mezinárodní dopravy velkými vozidly určenými k přepravě zvířat nebo věcí lze využít řidiče, který není občanem členského státu nebo rezidentem, pouze na základě osvědčení řidiče. Podmínky týkající se osvědčení řidiče upravuje článek 5 nařízení EP a R (ES) č. 1072/2009 (542,3 KB, ), o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční dopravy, ve znění pozdějších předpisů. Opis Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby je uložen u dopravce. Řidič dostává k dispozici originál osvědčení, který musí být na požádání předložen kontrolním orgánům.

  • žádost (25,09 KB, ) o vydání osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby

 

V případě dalších dotazů volejte na tel.: 354 222 389 (Bc. Ondřej Mertl) nebo zasílejte dotaz na e-mail:
ondrej.mertl@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá Bc. Ondřej Mertl
Datum aktualizace 8. 4. 2022 - 13:52