Transformace kraje (FST)

​​Karlovarský kraj by měl projít postupnou přeměnou, přechodem od uhlí jako hlavního energetického zdroje k novým zdrojům energie, které méně zatěžují životní prostředí. Útlum těžby na Sokolovsku ale zároveň znamená nutnost nabídnout lidem jiné uplatnění. Transformace se však  netýká jen odklonu od uhlí, zaměřuje se na podporu rozvoje podnikání, vzdělanosti, cestovního ruchu. V jejím rámci se řeší i zaostalost kraje v oblasti vědy, výzkumu, inovací. Přeměna se týká celého území regionu.
 
Více informací k transformaci kraje naleznete na webové platformě menimekraj.cz
Za stránku zodpovídá PhDr. Kamila Voštová Ing. Petra Skálová
Datum aktualizace 9. 10. 2023 - 09:37