Domů Témata Zdravotnictví Vzory formulářů pro poskytovatele zdravotních služeb

Vzory formulářů pro poskytovatele zdravotních služeb

Žádost (98,67 KB, RTF)o oprávnění k poskytování zdravotních služeb - fyzická osoba

Žádost (111,38 KB, RTF)o oprávnění k poskytování zdravotních služeb - právnická osoba

 

Žádost (142,99 KB, RTF)o změnu oprávnění k poskytování zdravotních služeb
       - fyzická osoba

Žádost (146,46 KB, RTF)o změnu oprávnění k poskytování zdravotních služeb
       - právnická osoba

 

Oznámení změny(116,88 KB, RTF) - fyzická osoba 

Oznámení změny (115,01 KB, RTF) - právnická osoba

 

Žádost (75,69 KB, RTF)o odnětí oprávnění či zrušení registrace – fyzická osoba

Žádost (74,46 KB, RTF)o odnětí oprávnění či zrušení registrace – právnická osoba

 

Prohlášení (70,37 KB, RTF)odborného zástupce - fyzická osoba

Prohlášení (69,01 KB, RTF)odborného zástupce - právnická osoba

 

Žádost (71,33 KB, RTF)o udělení povolení poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo zdravotnické zařízení

 

Seznam (55 KB, XLS)zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků - fyzická osoba

Seznam (54,5 KB, XLS)zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků - právnická osoba

 

Prohlášení (69,98 KB, RTF)  týkající se technického a věcného vybavení - fyzická osoba

Prohlášení (69,39 KB, RTF)týkající se technického a věcného vybavení - právnická osoba

Prohlášení (124,05 KB, RTF) o překážkách - fyzická osoba

Prohlášení (123,6 KB, RTF) o překážkách - právnická osoba

 

Návrh (123,13 KB, RTF)na vyhlášení výběrového řízení

Přihláška (127,86 KB, RTF) do výběrového řízení

Vzor záměru (78,38 KB, RTF) uchazeče o zajištění hrazených zdravotních služeb

 

Potvrzení (55,75 KB, RTF) o zdravotní způsobilosti - lékařský posudek

Jak uhradit (58,58 KB, RTF) správní poplatek?

 

Vzor - Traumatologický plán (89,87 KB, DOCX)

Vzor - Žádost pacienta o předání zdravotnické dokumentace (49,91 KB, RTF)

 

Kontaktní osoby:

Ing. Štěpánka Koutná; stepanka.koutna@kr-karlovarsky.cz;
tel.: 354 222 224
 
Mgr. Veronika Bartošová; veronika.bartosova@kr-karlovarsky.cz;
tel.: 354 222 360
 
Mgr. Kateřina Bubicová; katerina.bubicova@kr-karlovarsky.cz;
tel.: 354 222 357
 
Mgr. Michaela Vastlová; michaela.vastlová@kr-karlovarsky.cz;
tel.: 354 222 450

 

Za stránku zodpovídá Ing. Štěpánka Koutná
Datum aktualizace 20. 12. 2023 - 11:32