Domů Karlovarský kraj O kraji Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Sociální oblastZákladní informace o projektu

Financování: Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 3.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Délka projektu: 34 měsíců (1. 9. 2019 – 30. 6. 2022)
Žadatel o finanční podporu: Karlovarský kraj
Odborný garant projektu: Odbor sociálních věcí KÚKK
Řízení a administrace projektu: Odbor řízení projektů KÚKK
 
Hlavní cíle projektu
Hlavním cílem bylo zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 – 2023 a Akčních plánů rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na roky 2021, 2022, 2023 (Akční plány) jako nástroje pro řízení sítě sociálních služeb na území Karlovarského kraje. Definování potřebného rozsahu (druhy sociálních služeb, územní dostupnost, kapacity) sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 – 2023. Stanovení požadavků na činnost sociálních služeb pro vstup do krajské sítě. Prohloubení spolupráce s obcemi při zjišťování potřebnosti sociálních služeb, definování a financování krajské sítě sociálních služeb. Zpracování podkladů potřebných pro nastavení parametrů pro financování krajské sítě sociálních služeb. Rozvoj sociálních služeb v oblasti péče o vybrané cílové skupiny, zejména osoby s poruchou autistického spektra.
 
Klíčovými aktivitami projektu bylo:
  1. Zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období  2021 -2023 příprava Akčních plánů
  2. Aktualizace dokumentu Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním
  3. Analýza nákladovosti sociálních služeb poskytovaných na území Karlovarského kraje
  4. Zajištění podpory a rozvoj péče o osoby s poruchou autistického spektra
  5. Zajištění podpory osob specifických cílových skupin
  6. Metodická podpora a zajištění procesů spojených s plánováním, financováním, vykazováním a kontrolou sociálních služeb
Za stránku zodpovídá Ing. Martin Ševic
Datum aktualizace