Domů Karlovarský kraj O kraji Smart Akcelerátor (1.část)

Smart Akcelerátor (1.část)

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování
Smart Akcelerátor (1. kolo)
 
Karlovarský kraj od 1. února 2016 realizuje projekt Smart Akcelerátor (1. kolo) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Partnerem projektu je Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace. Cílem projektu je přispět k rozvoji inovačního prostředí v Karlovarském kraji, který patří v této oblasti mezi kraje nejméně rozvinuté. Aktivity projektu jsou zaměřeny na vyhledávání nových příležitostí pro inovace ve firmách i veřejném sektoru, posílení a rozvoj spolupráce veřejného, akademického a soukromého sektoru s cílem zvýšit hospodářský růst a konkurenceschopnost Karlovarského kraje založené na využívání znalostí a na inovacích. 

 
Nedílnou součástí je zvyšování povědomí místních firem a podnikatelů o roli a významu inovací, výzkumu a vývoji pro růst a konkurenceschopnost firem, motivace místních podnikatelů k zavádění inovací technické i netechnické povahy. V oblasti lidských zdrojů je podpora zaměřena na zlepšení dostupnosti a kvalifikace pracovní síly pro firmy, které vykazují inovační aktivity a potýkají se s problémy při jejím zajišťování, a to prostřednictvím zvýšení spolupráce škol s místními firmami, obcemi a dalšími organizacemi, osvětou technických a přírodovědných disciplín mezi rodiči žáků základních a středních škol. 

 
Harmonogram projektu
Datum zahájení fyzické realizace projektu:                                              1.2.2016
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:                31.7.2019
 
Cílové skupiny 
pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI
pracovníci výzkumných organizací a VŠ
pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru

  
Rozpočet projektu
Celkové zdroje                                           9 876 550,00
Celkové způsobilé výdaje                        9 876 550,00
Příspěvek EU (85 %)                                 8 395 067,50
Vlastní zdroje financování (15 %)           1 481 482,50
  
Podrobnější informace na:  www.ris3kvk.cz/smart-akcelerator
Za stránku zodpovídá Mgr. Bc. Gabriela Donovová, DiS.
Datum aktualizace