Územní plánování

Aktuální informace

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat na veřejné projednání:  

návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (A2 ZÚR KK) a Vyhodnocení vlivů A2 ZÚR KK na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) 

Termín konání:   3. dubna (středa) od 13.00 hodin
Místo konání:     Krajská knihovna Karlovy Vary, společenský sál, Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

Výklad provedou pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje v roli pořizovatele a zástupci zhotovitele Ateliéru Cihlář a Svoboda s.r.o.  Na závěr veřejného projednání bude poskytnut čas na dotazy. 

Řádně odůvodněné námitky, stanoviska, připomínky a vyjádření k návrhu je možné podat písemně do 10. DUBNA 2024 na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje prostřednictvím elektronického formuláře.

Kompletní dokumentace a vzor formuláře jsou k dispozici na tomto odkazu.