Územní plánování

Aktuální informace

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat na metodickou poradu pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti 
(bez územního rozhodování).
 
Téma:                  Aktuální metodické informace v oblasti územně plánovací činnosti
Místo konání:       Zastupitelský sál Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Termín konání:    22. června 2023 od 9:00 do 14:00 hodin (prezence 8:30 – 9:00 hodin)
Přednáší:             pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního
                            plánování
 
Přihlašovací formulář, přihlásit se můžete do 21. 6. 2023 (včetně)  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat na veřejnou konzultaci návrhu studie:  

ÚZEMNÍ STUDIE JEZERA MEDARD

Termín konání:   10. května 2023 (středa) od 16.00 hodin
Místo konání:     Městský úřad Sokolov, velká zasedací místnost v 1. patře A.1.11, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Výklad provedou zástupci zhotovitele územní studie společnosti A8000 s.r.o. a pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje. Na závěr veřejné konzultace bude poskytnut čas na dotazy. Řádně odůvodněné připomínky a náměty k návrhu je možné podat písemně do 10. ČERVNA 2023 na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje, nebo prostřednictvím elektronického formuláře.

Kompletní dokumentace a vzor formuláře jsou k dispozici na tomto odkazu.