Domů Témata Doprava Eurolicence

Eurolicence

Všechny Licence ES jsou vydávány na dobu platnosti až 10 let. V nákladní dopravě se Licence ES a jejich opisy vydávají pro vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž největší přípustná hmotnost přesahuje 2,5 tuny, a je jimi provozovaná mezinárodní doprava pro cizí potřebu. Podmínky upravuje článek 4 nařízení EP a R (ES) č. ​1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční dopravy, ve znění pozdějších předpisů. V osobní dopravě se Licence ES a jejich opisy vydávají pro autobusy nebo autokary, tj. pro vozidla určená pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, a je jimi provozovaná mezinárodní doprava pro cizí potřebu. Podmínky upravuje článek 4 nařízení EP a R (ES) č. 1073/2009, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006, ve znění pozdějších předpisů.

  • Žádost (54 KB, ) o vydání licence a opisu licence Evropského společenství pro nákladní dopravu pro FO
  • Žádost (54 KB, ) o vydání licence a opisu licence Evropského společenství pro nákladní dopravu pro PO
  • Žádost (51 KB, ) o vydání licence a opisu licence Evropského společenství pro autobusovou dopravu pro FO
  • Žádost (51 KB, ) o vydání licence a opisu licence Evropského společenství pro autobusovou dopravu pro PO

 

 
V případě dalších dotazů volejte na tel.: 354 222 389 (Bc. Ondřej Mertl) nebo zasílejte dotaz na e-mail:
ondrej.mertl@kr-karlovarsky.cz
Za stránku zodpovídá Bc. Ondřej Mertl
Datum aktualizace 12. 4. 2022 - 11:00