Domů Témata Cestovní Ruch A Lázeňství Odborné Organizace V Cestovním Ruchu A Lázeňství

Odborné organizace v cestovním ruchu a lázeňství

Hlavní náplní činnosti Destinační agentury je zvýšit povědomí o Karlovarském kraji, prezentovat rozmanitou nabídku aktivit a v oblasti lázeňství posilovat pozici Karlovarského kraje jako světově proslulé destinace s nabídkou špičkové lázeňské péče
 
Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací. Účelem zřízení CzechTourism je zajišťovat propagaci České republiky a soustavně vyvíjet činnost k vytváření image České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice. Při plnění tohoto účelu vyvíjí CzechTourism činnosti nutné k zajištění koordinace propagace cestovního ruchu s aktivitami ostatních státních institucí a rovněž s aktivitami podnikatelských subjektů.
 
První veřejná výzkumná instituce Karlovarského kraje nesoucí název „Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.“ vznikla po právní stránce zápisem do Rejstříku veřejných výzkumných institucí dne 29. dubna 2019 s cílem věnovat se vědě a výzkumu, podpoře vzdělávání, nastavení certifikace a developmentu v oblasti lázeňství. Veřejné výzkumné instituce se řídí zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
Informační server lázeňství a balenologie
 
Carlsbad Convention Bureau (CCB) je nezisková organizace, působící jako centrální informační a kontaktní místo pro kongresový a incentivní turismus v Karlovarském kraji. CCB krom poskytování kompletních informací o kongresových a školicích prostorách a souvisejících službách v kraji také organizuje press / fam tripy, publikuje PR články a prezentuje Karlovarský kraj jako významnou destinaci pro kongresy a další akce podobného typu na veletrzích cestovního ruchu zaměřených na MICE.
 
AHR ČR vznikla v roce 2006, sloučením profesních sdružení HO.RE.KA a Národní federace hotelů a restaurací. Hlavním cílem je podpora podnikatelů v oboru hotelnictví a gastronomie zajišťováním informačního servisu a poradenství, vzděláváním pracovníků, zprostředkováváním kontaktů, propagací členů. AHR ČR je činná také v oblastech legislativy a lobbingu. V současnosti má členská základna 1500 členů.
 
Medispa je zájmové sdružení právnických osob. Účelem sdružení je spolupráce akreditovaných lázeňských organizací poskytujících příspěvkovou i komplexní lázeňskou péči. Cílem sdružení je kontrola kvality služeb v oblasti lázeňství v certifikovaných objektech a propagace kvalitních lázeňských služeb na území Karlovarského kraje. Medispa spolupracuje se všemi akreditovanými lázeňskými organizacemi, které poskytují příspěvkovou i lázeňskou péči a společně se zaměřují a ochranu lázeňství.

SDRUŽENÍ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ

Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech bylo založeno v roce 1994 za účelem spolupráce provozovatelů lázeňských zařízení v Karlových Varech při prosazování společných zájmů v oblasti lázeňství. Sdružení 23 subjektů napomáhá rozvoji znalostí a rozšiřování informací o nových medicínských, technických a ekonomických poznatcích, metodách a předpisech, týkajících se lázeňství. Podporuje akce propagující lázeňství, vzdělávací akce a publikační činnost v oboru lázeňství.družení léčebných lázní v Karlových Varech bylo založeno v roce 1994 za účelem spolupráce provozovatelů lázeňských zařízení v Karlových Varech při prosazování společných zájmů v oblasti lázeňství. Sdružení 23 subjektů napomáhá rozvoji znalostí a rozšiřování informací o nových medicínských, technických a ekonomických poznatcích, metodách a předpisech, týkajících se lázeňství. Podporuje akce propagující lázeňství, vzdělávací akce a publikační činnost v oboru lázeňství.

SVAZ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ ČR - SLL
SLL je zájmové profesní sdružení založené v roce 1995 s cílem udržet a garantovat léčebnou úroveň lázeňských společností. Posláním Svazu je kultivovat prostředí a vytvářet podmínky pro udržení a rozvoj léčebného lázeňství v České republice a hájit společné i individuální zájmy členů. V současnosti SLL sdružuje 44 členů, z toho 42 léčebných lázní. Léčebné lázně k léčbě využívají místní přírodní léčivý zdroj schválený ministerstvem zdravotnictví, což tato zařízení odlišuje od ostatních lázní či ubytovacích zařízení umístěných v lázeňských místech. 

SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST 
Sdružení lázeňských míst ČR je dobrovolnou zájmovou nestranickou a nevládní organizací lázeňských měst a obcí v ČR, na jejichž území se nacházejí lázeňská zařízení a mají schválený statut lázní. Posláním sdružení je aktivně přispívat k vytváření podmínek a nástrojů pro regeneraci a rozvoj lázeňství a lázeňských míst, zejména ke zlepšování stavu a rozvoji lázeňské a městské infrastruktury, obnovy lázeňských památek a k rozvoji českého lázeňství a českých lázeňských měst a obcí. Sdružení prezentuje česká lázeňská místa jako unikátní cíle pro návštěvníky hledající nejen lázeňskou péči, ale i zajímavé turistické cíle.

EUROPEAN HISTORIC THERMAL TOWNS ASSOCIATION - EHTTA
EHTTA – organizace sdružující lázeňská historická města. Asociace založená v roce 2009 (v současnosti má 48 členů z 15 zemí) se zaměřuje na propagaci a marketingovou podporu především klasického lázeňství, založeného na využívání přírodních léčivých zdrojů. Karlovarský kraj je členem této prestižní organizace.

ČESKÝ INSPEKTORÁT LÁZNÍ A ZŘÍDEL MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
Český inspektorát lázní a zřídel je jako součást ministerstva zdravotnictví ústředním orgánem státní správy pro stanovení podmínek pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod určených zejména k dietetickým účelům, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst.

Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Vodičková
Datum aktualizace 17. 8. 2023 - 07:57